کتاب آموزش آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012

کتاب آموزش آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012

در این مطلب در خدمت شماییم با کتاب آموزش آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012 به زبان فارسی. از ویژگی‌های کتاب آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012 (خلاصه و معرفی)، پیوستگی مطالب، مثال­‌ها و اجرا مسائل آن بر روی بانک اطلاعاتی SQL Server است. تمام مطالب این کتاب با توجه بر فصل مصوب وزارت علوم و تحقیقات، به زبان ساده و روان تدوین گردیده است. این کتاب در 82 صفحه و توسط مهندس رمضان عباس نژادورزی مهندس فاطمه عبدی سقاواز و مهندس بهارک شاکری اسکی ارائه شده است.

(بیشتر…)