آموزش Node.js در 3 روز: ایجاد،انتشار،گسترش و مدیریت در Node.js

آموزش Node.js در 3 روز: ایجاد،انتشار،گسترش و مدیریت در Node.js

در خدمت شما هستیم با آموزش Node.js در 3 روز: ایجاد،انتشار،گسترش و مدیریت در Node.js در ویندوز از وبسایت آموزش برنامه نویسی سورس باران.در این جلسه که بخش سوم آموزش Node.js در 3 روز است معرفی و آشنایی کامل با نحوه ایجاد ، انتشار ، گسترش و مدیریت node.js-NPM را خواهیم داشت. یک ماژول در Node.js یک کپسوله منطقی از کد در یک واحد است.  یک برنامه نویسی خوب این است که همیشه کد را به گونه ای تفکیک کنید که آن را برای اهداف بعدی کنترل و حفظ کنید . اینجاست که ماژول ها در Node.js وارد عمل می شوند. از آنجا که هر ماژول یک موجود مستقل با عملکرد محصور شده خود است ، می توان آن را به عنوان یک واحد کار جداگانه اداره کرد. (بیشتر…)