معرفی زبان برنامه نویسی Haskell

معرفی زبان برنامه نویسی Haskell

در این مطلب با مقاله معرفی زبان برنامه نویسی Haskell در خدمت شما هستیم. زبان برنامه نویسی Haskell (هسکل) بخاطر منطق دان Haskell Brooks Curry به این اسم نامیده شد که کار وی در منطق ریاضی به عنوان پایه ای برای زبان های برنامه نویسی تابعی استفاده می شود. Haskell همچنین محاسبات lambda را اجرا می کند، بنابراین آرم انتخاب شده برای Haskell حاوی نماد lambda است. Haskell یک زبان برنامه نویسی تابعی است که مخصوص محاسبات نمادین و برنامه های کاربردی پردازش لیست طراحی شده است. برنامه نویسی تابعی بر اساس توابع ریاضی است. علاوه بر Haskell، برخی از زبان های محبوب دیگر که پارادایم برنامه نویسی تابعی را دنبال می کنند عبارتند از: Lisp، Python، Erlang، Racket، F#، Clojure و غیره. در برنامه نویسی قراردادی، دستورالعمل ها به عنوان مجموعه ای از اعلامیه ها در یک سینتکس یا فرمت خاص صورت می گیرد، اما در مورد برنامه نویسی تابعی، تمام محاسبات به عنوان ترکیبی از توابع ریاضی جداگانه محسوب می شوند.

(بیشتر…)