sourcebaran.com

دو روز پیش یعنی ۱۶ بهمن تولد یکی از بهترین الگوهای زندگیم بود که نرسیدم تولدشو تبریک بگم. و از این بابت خیلی ناراحت شدم ولی بازم با تاخیر در همین سایت تولدشو تبریک میگم.امیدوارم روحش در نهایت آرامش به سر ببرد

لحظه ها بی رحم تر ازآنچه فکر کنی حرکت میکنند بدون اینکه لحظه ای امانت دهند با آنکه خواهش هایم را شنیدند و اشکهایم را دیدند اما بی تفاوت تر از همیشه از کنارم رد شدند و تو را در همان ۷دی جا گذاشتند…این ثانیه های دل سنگ دریغ از توجهی به ناله هایم مدام با گذرشان تازیانه ای به روحم وارد کردند و روحم را زخمی تر و خسته تر از همیشه رها کردند…آیدین جان تا حدی که توان داشتم تمنایشان کردم و به پایشان افتادم و ناله سر میدادم که برای دمی هم که شده باز گردید من چیزی جا گذاشته ام من قهرمانم را چندین سال پیش در یک روزشوم و سرد زمستانی جا گذاشتم باید او را بیاورم امشب تولدش است ۴سال تولدش را بدون حضورخودش گذراندیم دیگر بس است .نگذارید سال پنجم هم بدون خودش باشیم…اما انگار این کابوس اشک و آه تمامی ندارد امسال هم باید بدون خودش باشیم اصلا انگار همیشه اینطور خواهد بود دیگر حضورش را لبخندش را نخواهم داشت…دیگر شیون هایم هم نمیتوانند کاری کنند آخر از دست ثانیه ها کاری بر نمی آید زیرا قدرت دست اوست او که خودش میدهد خودش هم میگیرد.نمیدانم چه حکمتی در زندگی آیدین بود ۱۶ بهمن ۱۳۶۰ خداوند این ارمغانی که مایه ی مباهات بود را برایمان فرستاد و سرانجام ۲۶ سال بعد در همان روز چهلمش را به عزا نشستیم.ایزدمان ارمغانش را در اوج برد.براستی که حکمتش را خودش میداند….لحظه ها ثانیه ها و سالها گذشتند تا برای پنجمین بار تولد بدون حضورش را یادآوریمان کنند…پروردگارا اینک خواهش هایم را به درگاه تو میگویم تویی که شنوایی: از تو میخواهم روح بزرگش را قرین رحمتت قرار دهی و آرامش را به روحش هدیه کنی و یادش را در دلهایمان تا آخرین روز هستی زنده نگه داری.آمین

روحش شاد یادش گرامی

sourcebaraیn