آموزش برنامه نويسي

پارس گرین آموزگاه برنامه نویسی مشهدلرن بست
سال نو مبارک

سال نو مبارک

الهی! با خاطری خسته از اغیار ،و به فضل تو امیدوار ،و دست از غیر تو شسته و در انتظار رحمتت نشسته ام ،بدهی کریمی ،ندهی حکیمی ،بخوانی شاکرم،برانی صابرم .الهی ! احوالم چنانست که می دانی و اعمالم چنین است که می بینی ، نه پای گریز دارم ونه زبان ستیز .یا ارحم الراحمین…! بهترین ها را در این روزهای اول سال برای شما که از بهترین ها هستید آرزومندیم!سال نو بر همه ایرانیان و همراهان همیشگی سورس باران مبارک باد.امیدوارم ما رو موقع،نمازاتون،موقع دعاهاتون همون موقع ها که دلها شکسته ست و ما بخدا نزدیک تریم فراموش نکنید.بهترین افتخار برای ما دعای خیر شماست پس ما رو فراموش نکنید و بیاد کسانی که هفت سین زندگیشان حتی سیبی برای سرخی ندارد و سبزه ای برای سبزی و جیبشان از سکه های طراوت تهی است باشیم.آرزومند آرزوهای قشنگتون. سورس باران هم به نوبه خودش برای ایرانی های سراسر دنیا آروزی موفقیت و سالی پر برکت را دارد. دلتان خوش ، کامتان شیرین ،روزگارتان سبز ، به یاد دلهای دردمند نیز باشید.

سال 1391

الهی! با خاطری خسته از اغیار ،و به فضل تو امیدوار ،و دست از غیر تو شسته و در انتظار رحمتت نشسته ام ،بدهی کریمی ،ندهی حکیمی ،بخوانی شاکرم،برانی صابرم .الهی ! احوالم چنانست که می دانی و اعمالم چنین است که می بینی ، نه پای گریز دارم ونه زبان ستیز .یا ارحم الراحمین…! بهترین ها را در این روزهای اول سال برای شما که از بهترین ها هستید آرزومندیم!سال نو بر همه ایرانیان و همراهان همیشگی سورس باران مبارک باد.امیدوارم ما رو موقع،نمازاتون،موقع دعاهاتون همون موقع ها که دلها شکسته ست و ما بخدا نزدیک تریم فراموش نکنید.بهترین افتخار برای ما دعای خیر شماست پس ما رو فراموش نکنید و بیاد کسانی که هفت سین زندگیشان حتی سیبی برای سرخی ندارد و سبزه ای برای سبزی و جیبشان از سکه های طراوت تهی است باشیم.آرزومند آرزوهای قشنگتون.

سورس باران