امام صادق (ع)

با آنکه خاک پاک مدینه دیار توست،ویرانه ی بقیع دل ما مزار توست،تا روز محشر سینه ی ما داغدار توست،هر شیعه ی شکسته دلی اشکبار توست. شهادت امام صادق(ع) تسلیت.