آموزش برنامه نويسي

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه پانزدهم

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه پانزدهم

با سلام و عرض ادب. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه پانزدهم را تقدیم حضورتان می نماییم. همونطور که شاهد هستید قرار بود بدلیل استقبال کاربران یک دوره کامل طراحی سایت به صورت گام به گام و از مقدماتی تا پیشرفته ارائه بدیم که تقریبا شامل تمام زبان های برنامه نویسی تحت وب از جمله PHP، Jquery، javascript، CSS، Html خواهد بود.که در ابتدا از Html شروع کردیم و به انتها رسوندیم که کاربران عزیز میتونن از قسمت دسته ها و بخش فیلم آموزش با انتخاب کردن Html و یا Css آموزش های قسمت قبل هر موضوع را دانلود نمایند. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه پانزدهم را جهت دانلود قرار داده ایم که شامل مباحث زیر می باشد :

  • – مرور جلسه گذشته
  • – توضیحات تکمیلی در مورد آموزش ساخت یک گالری عکس با استفاده از CSS
  • – توضیح در مورد خصوصیت های opacity و filter در سی اس اس
  • – آموزش شیوه شفاف کردن یک عکس در CSS
  • – آموزش شیوه داشتن یک div شفاف در CSS

 

جهت دانلود فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه پانزدهم به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

(بیشتر…)

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه چهاردهم

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه چهاردهم

با سلام و عرض ادب. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه چهاردهم را تقدیم حضورتان می نماییم. همونطور که شاهد هستید قرار بود بدلیل استقبال کاربران یک دوره کامل طراحی سایت به صورت گام به گام و از مقدماتی تا پیشرفته ارائه بدیم که تقریبا شامل تمام زبان های برنامه نویسی تحت وب از جمله PHP، Jquery، javascript، CSS، Html خواهد بود.که در ابتدا از Html شروع کردیم و به انتها رسوندیم که کاربران عزیز میتونن از قسمت دسته ها و بخش فیلم آموزش با انتخاب کردن Html و یا Css آموزش های قسمت قبل هر موضوع را دانلود نمایند. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه چهاردهم را جهت دانلود قرار داده ایم که شامل مباحث زیر می باشد :

  • – آموزش Pseudo-class در Css مثل link و visited و hover و active و first-child
  • – آموزش pseudo-element در Css مثل first-line و first-letter و before و after و selection
  • – آموزش ابتدایی ساخت گالری عکس

جهت دانلود فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه چهاردهم به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

(بیشتر…)

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه یازدهم

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه یازدهم

با سلام و عرض ادب. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه یازدهم را تقدیم حضورتان می نماییم. همونطور که شاهد هستید قرار بود بدلیل استقبال کاربران یک دوره کامل طراحی سایت به صورت گام به گام و از مقدماتی تا پیشرفته ارائه بدیم که تقریبا شامل تمام زبان های برنامه نویسی تحت وب از جمله PHP، Jquery، javascript، CSS، Html خواهد بود.که در ابتدا از Html شروع کردیم و به انتها رسوندیم که کاربران عزیز میتونن از قسمت دسته ها و بخش فیلم آموزش با انتخاب کردن Html و یا Css آموزش های قسمت قبل هر موضوع را دانلود نمایند. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه یازدهم را جهت دانلود قرار داده ایم که شامل مباحث زیر می باشد :

– مرور جلسه گذشته

– آموزش خصیصه های min-width و min-height در سی اس اس

– آموزش خصیصه های max-width و max-height در سی اس اس

– آموزش خصیصه های visibility و display و مقادیر none و visible و hidden و … در CSS

– آموزش سایر ابتدایی position و مقدار static و fixed برای آن در سی اس اس

(بیشتر…)

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه هشتم

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه هشتم

با سلام و عرض ادب. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه هشتم را تقدیم حضورتان می نماییم. همونطور که شاهد هستید قرار بود بدلیل استقبال کاربران یک دوره کامل طراحی سایت به صورت گام به گام و از مقدماتی تا پیشرفته ارائه بدیم که تقریبا شامل تمام زبان های برنامه نویسی تحت وب از جمله PHP، Jquery، javascript، CSS، Html خواهد بود.که در ابتدا از Html شروع کردیم و به انتها رسوندیم که کاربران عزیز میتونن از قسمت دسته ها و بخش فیلم آموزش با انتخاب کردن Html و یا Css آموزش های قسمت قبل هر موضوع را دانلود نمایند. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه هشتم را جهت دانلود قرار داده ایم که شامل مباحث زیر می باشد :

– مرور جلسه قبل

– آموزش خصیصه vertical-align برای table ها

– آموزش خصیصه border-collapse برای table ها

– آموزش مفهوم box model در CSS

– آموزش خصیصه های border و margin و padding در CSS

 

جهت دانلود فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه هشتم به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

(بیشتر…)

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه هفتم

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه هفتم

با سلام و عرض ادب. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه هفتم را تقدیم حضورتان می نماییم. همونطور که شاهد هستید قرار بود بدلیل استقبال کاربران یک دوره کامل طراحی سایت به صورت گام به گام و از مقدماتی تا پیشرفته ارائه بدیم که تقریبا شامل تمام زبان های برنامه نویسی تحت وب از جمله PHP، Jquery، javascript، CSS، Html خواهد بود.که در ابتدا از Html شروع کردیم و به انتها رسوندیم که کاربران عزیز میتونن از قسمت دسته ها و بخش فیلم آموزش با انتخاب کردن Html و یا Css آموزش های قسمت قبل هر موضوع را دانلود نمایند. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه هفتم را جهت دانلود قرار داده ایم که شامل مباحث زیر می باشد :

– مرور جلسه گذشته

– آموزش خاصیت list-style برای ul

– آموزش خاصیت background برای li

– آموزش مقدار square برای list-style در ul

– آغاز آموزش دادن style به table ها

 

جهت دانلود فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه هفتم به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

(بیشتر…)

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه ششم

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه ششم

با سلام و عرض ادب. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه ششم را تقدیم حضورتان می نماییم. همونطور که شاهد هستید قرار بود بدلیل استقبال کاربران یک دوره کامل طراحی سایت به صورت گام به گام و از مقدماتی تا پیشرفته ارائه بدیم که تقریبا شامل تمام زبان های برنامه نویسی تحت وب از جمله PHP، Jquery، javascript، CSS، Html خواهد بود.که در ابتدا از Html شروع کردیم و به انتها رسوندیم که کاربران عزیز میتونن از قسمت دسته ها و بخش فیلم آموزش با انتخاب کردن Html و یا Css آموزش های قسمت قبل هر موضوع را دانلود نمایند. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه ششم را جهت دانلود قرار داده ایم که شامل مباحث زیر می باشد :

– مرور جلسه گذشته

– آموزش خاصیت text-decoration برای لینک ها

– آموزش خاصیت list-style برای لیست ها در html

جهت دانلود فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه ششم به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

(بیشتر…)

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه پنجم

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه پنجم

با سلام و عرض ادب. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه پنجم را تقدیم حضورتان می نماییم. همونطور که شاهد هستید قرار بود بدلیل استقبال کاربران یک دوره کامل طراحی سایت به صورت گام به گام و از مقدماتی تا پیشرفته ارائه بدیم که تقریبا شامل تمام زبان های برنامه نویسی تحت وب از جمله PHP، Jquery، javascript، CSS، Html خواهد بود.که در ابتدا از Html شروع کردیم و به انتها رسوندیم که کاربران عزیز میتونن از قسمت دسته ها و بخش فیلم آموزش با انتخاب کردن Html و یا Css آموزش های قسمت قبل را دانلود نمایند. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه پنجم را جهت دانلود قرار داده ایم که شامل مباحث زیر می باشد :

– مرور جلسه گذشته

– آموزش font-style

– آموزش bold و italic و oblique در css

– آموزش font-size

– آموزش مقیاس px و em

– آموزش شیوه دادن استایل به لینک ها و خواص link و hover و visited و active

 

جهت دانلود فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه پنجم به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

(بیشتر…)

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه چهارم

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه چهارم

با سلام و عرض ادب. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه چهارم را تقدیم حضورتان می نماییم. همونطور که شاهد هستید قرار بود بدلیل استقبال کاربران یک دوره کامل طراحی سایت به صورت گام به گام و از مقدماتی تا پیشرفته ارائه بدیم که تقریبا شامل تمام زبان های برنامه نویسی تحت وب از جمله PHP، Jquery، javascript، CSS، Html خواهد بود.که در ابتدا از Html شروع کردیم و به انتها رسوندیم که کاربران عزیز میتونن از قسمت دسته ها و بخش فیلم آموزش با انتخاب کردن Html و یا Css آموزش های قسمت قبل را دانلود نمایند. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه چهارم را جهت دانلود قرار داده ایم شامل مباحث زیر می باشد :

– مرور جلسه گذشته

– آموزش خصیصه text-decoration و مقادیر none و line-through و underline برای آن در Css

– آموزش مفهوم generic family در سی اس اس

– آموزش مفهوم font-family در سی اس اس

– آموزش خصیصه font-family و شیوه صحیح استفاده از آن در Css

 

جهت دانلود فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه چهارم به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

(بیشتر…)

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه سوم

فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه سوم

با سلام و عرض ادب. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه سوم را تقدیم حضورتان می نماییم. همونطور که شاهد هستید قرار بود بدلیل استقبال کاربران یک دوره کامل طراحی سایت به صورت گام به گام و از مقدماتی تا پیشرفته ارائه بدیم که تقریبا شامل تمام زبان های برنامه نویسی تحت وب از جمله PHP، Jquery، javascript، CSS، Html خواهد بود.که در ابتدا از Html شروع کردیم و به انتها رسوندیم که کاربران عزیز میتونن از قسمت دسته ها و بخش فیلم آموزش با انتخاب کردن Html و Css آموزش های قسمت قبل را دانلود نمایند. در این مطلب فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه سوم را جهت دانلود قرار داده ایم که پس از آشنایی کامل Css3 را نیز شروع خواهیم کرد. در جلسه سوم فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی با مباحث زیر آشنا خواهید شد :

– مرور جلسه گذشته

– آموزش خصیصه background-color در سی اس اس یا Css

– آموزش خصیصه background-image در سی اس اس یا Css

– آموزش خصیصه background-image در سی اس اس یا Css

– آموزش مقدار background-image:no-repeat در سی اس اس یا Css

– آموزش مقدار background-image:repeat-x در سی اس اس یا

– آموزش مقدار background-image:repeat-y در سی اس اس یا Css

– آموزش خصیصه background-image در سی اس اس یا Css

– آموزش فرم کوتاه شده خصیصه background در سی اس اس یا Css

– آموزش خصیصه text-align در سی اس اس یا Css برای مقادیر right و left و center

– آموزش خصیصه direction در سی اس اس یا Css برای مقادیر rtl و ltr

– آموزش چگونگی رنگ دادن به کل سند html

 

جهت دانلود فیلم آموزش Css و Css3 به زبان فارسی جلسه سوم به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

(بیشتر…)