ولادت امام زمان

ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد،بر پشت ستم کسی تیر خواهد زد،سوگند به هر چهارده آیه نور،سوگند به زخم های سرشار غرور،آخر شب سرد ما سحر می گردد،مهدی به میان شیعه برمی گردد،یا امام زمان انتظار هم از نیامدنت بی تاب شد.خدایا…!!!میگن بعد از ظهور اینقدر عدل و داد برپا میشه که مردم از روی فطرت خودشون کارهای ناشایست رو کنار میذارن و نه روی ترس از مجازات.قربون حکمتت برم یعنی میشه نمیریم و اون روز رو ببینیم؟

ولادت امام زمان (ع) فرخنده باد