پروژه مهندسی نرم افزار سیستم جامع اطلاعات شهدا و ایٍثارگران

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم جامع اطلاعات شهدا و ایٍثارگران

در این مطلب پروژه مهندسی نرم افزار سیستم جامع اطلاعات شهدا و ایثارگران را از وب سایت آموزشی سورس باران جهت دانلود قرار داده ایم. پروژه ای که در مقابل حضور شما قرار دارد ، مهندسی نرم افزار سیستم جامع اطلاعات شهدا و ایثارگران است . در فصل های نخست این پروژه به تشریح مفاهیم پایه از مهندسی نرم افزار می پردازیم و در فصل میانی به تشریح روش انجام پروزه در قالب فرایند آر.یو.پی از ۵ دیسیپلین استفاده شده است. از دیسیپلین های دسته اول؛ مدل سازی سازمان ، مدیریت نیازمندی ها ، تحلیل و طراحی و پیاده سازی ، و از دیسیپلین های دسته دوم؛ دیسیپلین محیط را از بُعد محتوایی فرایند آر.یو.پی برای سیستم نرم افزاری اطلاعات شهدا و ایثارگران به اجرا در آمده است.خروجی های هر دیسیپلین توسط نرم افزار ویزیو با زبان مدل سازی یو.ام.ال ، مدل سازی شده اند(فایل پروژه ضمیمه شده است ). در انتهای پروژه از اهداف هر دسیپلین که در پروژه به اجرا گذاشته نتیجه گیری شده است. تمامی تعاریف تئوریک این پروژه از کتاب ، معرفی آر.یو.پی(مشخصات کامل این کتاب در قسمت منبع کلی ذکر شده است ) برگرفته شده است و برای جلوگیری از تحریف مفاهیم پایه، بعضی از مطالب عیناً مثل خود کتاب فوق الذکر بیان شده اند. همچنین لیست فهرست پروژه مهندسی نرم افزار سیستم جامع اطلاعات شهدا و ایثارگران در ادامه مطلب موجود می باشد.

جهت دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم جامع اطلاعات شهدا و ایثارگران به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

(بیشتر…)