f

عید فطر؛ عید پایان یافتن رمضان نیست.، عید برآمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است.، رمضان کوره ای است که هستی انسان را می سوزاند و آدمی نو با جانی تازه از آن سر بر می آورد. فطر شادی و دست افشانی بر رفتن رمضان نیست، بر آمدن روز نو، روزی نو و انسانی نو است. ، بناست که رمضان با سحرها و افطارهایش؛ با شبهای قدر و مناجات ؛ از ما آدمی دیگر بسازد. اگر در عید فطر درنیابیم که از نو متولد شده ایم؛ اگر تازگی را در روح خود احساس نکنیم؛ عید فطر، عید ما نیست. و چقدر سخت است که این عزیزترین عید را بدون آن عزیزترین غایب از نظر بگذرانیم.

عید سعید فطر بر همه هموطنان گرامی مبارک باد.