سنسورهای ربات - مهندسی رباتیک

سنسورهای ربات – مهندسی رباتیک

باسلام. توی این مطلب کتاب الکترونیک سنسورهای ربات – مهندسی رباتیک رو جهت دانلود قرار داده ایم. شمار قابل توجهی از تصادفات که همه روزه اتفاق می افتد می تواند با شناخت به موقع تهدید و عکس العمل مناسب راننده در جلو گیری از برخورد ، اجتناب شود. که این نیز با هشدار به راننده در موقع مناسب و کنترل خودکار طولی یا جانبی خودرو قابل اجراست. در این کتاب ۱۴ صفحه ای به تحلیل فن آوری سنسورها خوایم پرداخت. نویسنده این کتاب آقای حمیدرضا رضایی ندامانی هستند، لطفا با ما همراه باشید…

(بیشتر…)