آموزش برنامه نويسي

بررسی View ها در SQL Server 2012

بررسی View ها در SQL Server 2012

در این مطلب فیلم آموزش بررسی View ها در SQL Server 2012 به زبان فارسی را از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران جهت دانلود قرار داده ایم. این ویدئو جلسه هشتم مجموعه آموزشی ۲۰۱۲ SqlServer می باشد و مدت زمان آن تقریبا ۱۹ دقیقه است که در آن به بررسی View ها در SQL Server 2012  پرداخته خواهد شد. همچنین قسمت های قبلی مجموعه آموزشی SQL Server 2012 را می توانید از این لینک دانلود نمایید.

جهت دانلود فیلم آموزش بررسی View ها در SQL Server 2012 به زبان فارسی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

(بیشتر…)

بررسی دستورات Insert ،Update ،Delete

بررسی دستورات Insert ،Update ،Delete

در این مطلب فیلم آموزش بررسی دستورات Insert ،Update ،Delete در اس کیو ال سرور ۲۰۱۲ را از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران جهت دانلود قرار داده ایم. این ویدئو جلسه هفتم مجموعه آموزشی ۲۰۱۲ SqlServer می باشد و مدت زمان آن تقریبا ۱۱ دقیقه است که در آن به بررسی دستورات Insert ،Update ،Delete پرداخته خواهد شد. همچنین قسمت های قبلی مجموعه آموزشی SQL Server 2012 را می توانید از این لینک دانلود نمایید.

جهت دانلود فیلم آموزش بررسی دستورات Insert ،Update ،Delete در اس کیو ال ۲۰۱۲ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

(بیشتر…)

بررسی انواع حالات Join در اس کیو ال 2012

بررسی انواع حالات Join در اس کیو ال ۲۰۱۲

در این مطلب بررسی انواع حالات Join در اس کیو ال ۲۰۱۲ را از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران جهت دانلود قرار داده ایم. این ویدئو جلسه ششم مجموعه آموزشی ۲۰۱۲ SqlServer می باشد و مدت زمان آن تقریبا ۱۰ دقیقه است که در آن به خوبی با انواع حالات Join در اس کیو ال ۲۰۱۲ آشنا خواهید شد. همچنین قسمت های قبلی مجموعه آموزشی SQL Server 2012 را می توانید از این لینک دانلود نمایید.

جهت دانلود فیلم آموزش بررسی انواع حالات Join در اس کیو ال ۲۰۱۲ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

(بیشتر…)

فیلم آموزش بررسی انواع حالات دستور Select

فیلم آموزش بررسی انواع حالات دستور Select

در این مطلب فیلم آموزش بررسی انواع حالات دستور Select در SQL Server 2012 از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران را جهت دانلود قرار داده ایم. این ویدئو جلسه پنجم مجموعه آموزشی ۲۰۱۲ SqlServer می باشد و مدت زمان این ویدئو ۲۵ دقیقه است که در آن به خوبی با انواع حالات دستور Select آشنا خواهید شد.

جهت دانلود فیلم آموزش بررسی انواع حالات دستور Select در SQL Server 2012 به زبان فارسی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

(بیشتر…)