تبــــــــــلیغات !

.              بنر یکماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، مبلغ ۲۲۰ هزار تومان

.              بنر دوماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، مبلغ ۳۵۰ هزار تومان

.              بنر سه ماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، مبلغ ۵۴۰ هزار تومان

 

.              بنر یکماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، مبلغ ۱۵۰ هزار تومان

.              بنر دوماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، مبلغ ۲۱۰ هزار تومان

.              بنر سه ماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، مبلغ ۳۲۰ هزار تومان

 

.              بنر یکماهه در اندازه ۲۵۰×۳۰۰ ، مبلغ ۳۳۰ هزار تومان

.              بنر دوماهه در اندازه ۲۵۰×۳۰۰ ، مبلغ ۵۸۰ هزار تومان

.              بنر سه ماهه در اندازه ۲۵۰×۳۰۰ ، مبلغ ۷۸۰ هزار تومان

.              تبلیغ متنی بصورت follow ، ماهیانه ۷۰ هزار تومان

توجه : تعرفه فعلی برای سایت های همکار و هم موضوع با سورس باران شامل افزایش نرخ می شود.

 

برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانید با ما تماس بگیرید

۰۹۱۰۷۰۱۱۱۸۰

۰۹۳۳۴۰۴۷۲۱۳

info@sourcebaran.com

 

شماره کارت بانک ملی :

۶۰۳۷۹۹۷۳۵۶۸۰۶۸۳۷

بنام صابر بوستانی

 

شماره کارت بانک ملت :

۶۱۰۴۳۳۷۶۷۱۳۵۸۶۸۵

بنام صابر بوستانی