تبــــــــــلیغات !

.              بنر یکماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، مبلغ ۱۱۰ هزار تومان

.              بنر دوماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان

.              بنر سه ماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، مبلغ ۲۹۰ هزار تومان

 

.              بنر یکماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، مبلغ ۸۵ هزار تومان

.              بنر دوماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، مبلغ ۱۴۰ هزار تومان

.              بنر سه ماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، مبلغ ۲۱۰ هزار تومان

 

.              بنر یکماهه در اندازه ۲۵۰×۳۰۰ ، مبلغ ۱۷۰ هزار تومان

.              بنر دوماهه در اندازه ۲۵۰×۳۰۰ ، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان

.              بنر سه ماهه در اندازه ۲۵۰×۳۰۰ ، مبلغ ۳۹۰ هزار تومان

.              تبلیغ متنی بصورت follow ، ماهیانه ۷۰ هزار تومان

نکته : تعرفه فعلی برای سایت های همکار و هم موضوع با سورس باران ۲۳ درصد اضافه تر حساب می شود.

 

برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانید با ما تماس بگیرید

۰۹۱۰۷۰۱۱۱۸۰

۰۹۳۳۴۰۴۷۲۱۳

info@sourcebaran.com

 

شماره کارت بانک ملی :

۶۰۳۷۹۹۱۸۶۶۳۸۴۶۸۲

 بنام صابر بوستانی

 

شماره کارت بانک ملت :

۶۱۰۴۳۳۷۸۳۰۶۸۰۵۵۷

 بنام صابر بوستانی