تبــــــــــلیغات !

.              بنر یکماهه در اندازه ۶۰× ۴۶۸ ، تماس بگیرید!!!

.              بنر دوماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، تماس بگیرید!!!

.              بنر سه ماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، تماس بگیرید!!!

 

.              بنر یکماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰، تماس بگیرید!!!

.              بنر دوماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، تماس بگیرید!!!

.              بنر سه ماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، تماس بگیرید!!!

 

.              بنر یکماهه در اندازه 250×300 ، تماس بگیرید!!!

.              بنر دوماهه در اندازه 250×300 ، تماس بگیرید!!!

.              بنر سه ماهه در اندازه 250×300 ، تماس بگیرید!!!

.              تبلیغ متنی بصورت follow ، ماهیانه 90 هزار تومان

توجه : تعرفه فعلی برای سایت های همکار و هم موضوع با سورس باران شامل افزایش نرخ می شود.

 

برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانید با ما تماس بگیرید

09107011180

09334047213

info@sourcebaran.com

 

شماره کارت بانک ملی :

6037997356806837

بنام صابر بوستانی

 

شماره کارت بانک ملت :

6104337671358685

بنام صابر بوستانی