تبــــــــــلیغات !

.              بنر یکماهه در اندازه ۶۰× ۴۶۸ ، تماس بگیرید!!!

.              بنر دوماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، تماس بگیرید!!!

.              بنر سه ماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، تماس بگیرید!!!

 

.              بنر یکماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰، تماس بگیرید!!!

.              بنر دوماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، تماس بگیرید!!!

.              بنر سه ماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، تماس بگیرید!!!

 

.              بنر یکماهه در اندازه ۲۵۰×۳۰۰ ، تماس بگیرید!!!

.              بنر دوماهه در اندازه ۲۵۰×۳۰۰ ، تماس بگیرید!!!

.              بنر سه ماهه در اندازه ۲۵۰×۳۰۰ ، تماس بگیرید!!!

.              تبلیغ متنی بصورت follow ، ماهیانه ۹۰ هزار تومان

توجه : تعرفه فعلی برای سایت های همکار و هم موضوع با سورس باران شامل افزایش نرخ می شود.

 

برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانید با ما تماس بگیرید

۰۹۱۰۷۰۱۱۱۸۰

۰۹۳۳۴۰۴۷۲۱۳

info@sourcebaran.com

 

شماره کارت بانک ملی :

۶۰۳۷۹۹۷۳۵۶۸۰۶۸۳۷

بنام صابر بوستانی

 

شماره کارت بانک ملت :

۶۱۰۴۳۳۷۶۷۱۳۵۸۶۸۵

بنام صابر بوستانی