تبــــــــــلیغات !

.              بنر یکماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، مبلغ ۱۵۰ هزار تومان

.              بنر دوماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، مبلغ ۲۶۰ هزار تومان

.              بنر سه ماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، مبلغ ۳۴۰ هزار تومان

 

.              بنر یکماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، مبلغ ۱۱۰ هزار تومان

.              بنر دوماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، مبلغ ۱۸۰ هزار تومان

.              بنر سه ماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، مبلغ ۲۴۰ هزار تومان

 

.              بنر یکماهه در اندازه ۲۵۰×۳۰۰ ، مبلغ ۲۲۰ هزار تومان

.              بنر دوماهه در اندازه ۲۵۰×۳۰۰ ، مبلغ ۳۵۰ هزار تومان

.              بنر سه ماهه در اندازه ۲۵۰×۳۰۰ ، مبلغ ۴۹۰ هزار تومان

.              تبلیغ متنی بصورت follow ، ماهیانه ۷۰ هزار تومان

نکته : تعرفه فعلی برای سایت های همکار و هم موضوع با سورس باران ۲۳ درصد اضافه تر حساب می شود.

 

برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانید با ما تماس بگیرید

۰۹۱۰۷۰۱۱۱۸۰

۰۹۳۳۴۰۴۷۲۱۳

info@sourcebaran.com

 

شماره کارت بانک ملی :

۶۰۳۷۹۹۱۸۶۶۳۸۴۶۸۲

 بنام صابر بوستانی

 

شماره کارت بانک ملت :

۶۱۰۴۳۳۷۸۳۰۶۸۰۵۵۷

 بنام صابر بوستانی