ساخت بازی برای Android و PC با استفاده از Java

 

در این پست آموزشی برای دوستان و اساتید محترم فیلم آموزشی ساخت بازی برای Android و PC با استفاده از Java را جهت دانلود قرار داده ایم. در این دوره آموزشی چگونگی ایجاد یک بازی ساده Android و PC در جاوا با استفاده ازموتور  توسعه بازی libGDX را به شما فرا خواهید گرفت. این فیلم آموزشی ساخت بازی برای Android و PC با استفاده از Java  دارای سطح مقدماتی و دارای مدت زمان 3 ساعت است که محصول دیگر از شرکت PluralSight  می باشد. همچنین سرفصل های این مجموعه آموزشی در ادامه مطلب موجود می باشد.

جهت فیلم آموزشی ساخت بازی برای Android و PC با استفاده از Java به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

خلاصه سر فصل های مجموعه آموزشی ساخت بازی برای Android و PC با استفاده از Java :

 • way point ها
 • ایجاد  کلاس AnimatedSprite
 • متحرک سازی کشتی
 • گزارشگیری
 •  ورودی لمسی
 •  سرعت
 •  حرکت
 • گرفتن موقعیت کشتی
 •  حرکت کشتی
 •  تست حرکت
 • مرزها
 • ایجاد Spritesheet
 • صدا
 • و…

    Preparing For Our Journey
Introduction
Welcome To The Pluralsight Space Academy
Campaign Briefing
Mission Objectives
Briefing: Elements Of A Game
Briefing: Game Engines
Briefing: libGDX
Mission 1: Getting Your Gear
Mission 2: Gearing Up
Briefing: Space Academy Emulators
Mission 3: Start Your Emulators
Mission 3: System Check
Mission 3: All Systems Go
Debriefing
A Hero Rises Up
Mission Objectives
Waypoints
Briefing: Textures And Sprites
Briefing: Project Layout
Briefing: Project Layout 2
Mission 1: Background
Mission 1: Creating a Background
Mission 1: Background Cleanup
Mission 1: Drawing The Background
Mission 2: Spaceship
Briefing: Coordinate Systems
Mission 2: Drawing The Ship
Mission 2: Positioning The Ship
Transparency Tips
Briefing: Animation
Mission 3: Animation
Creating The AnimatedSprite Class
AnimatedSprite Explanation
Animating The Ship
Fixing The Position
Debriefing
Thrusters Activated
Introduction (By NBop)
Mission Objectives
Waypoints
Briefing: Touch Input
Mission 1: Touch Input
Briefing: Velocity
Mission 2: Moving
Mission 2: Getting The Ship Position
Mission 2: Moving The Ship
Mission 2: Testing Moving
Briefing: Boundaries
Mission 3: Boundaries
Mission 3: Refactoring Screen Size
Debriefing
Weapon Systems Online
Introduction
Mission Objectives
Waypoints
Mission 1: Shot Design
Mission 1: Creating The Spritesheet
Briefing: Shot Manager
Mission 2: Firing A Shot
Mission 2: Managing The Shot
Mission 2: Updating Shot Positions
Mission 2: Drawing The Shots
Briefing: Throttling
Mission 2: Throttling The Shots
Mission 2: Fixing Touch
Mission 2: Cleaning Up Shots
Briefing: Music And Sounds
Mission 3: Sound
Mission 3: Adding Music
Debriefing
Space Aliens Invade
Introduction
Mission Objectives
Waypoints
Mission 1: Enemy
Mission 1: Creating The Enemy Class
Mission 1: Spawning The Enemy
Mission 1: Drawing The Enemy
Briefing: AI
Mission 2: AI
Mission 2: Making The Enemy Move
Mission 2: Changing Directions
Mission 2: When To Shoot
Mission 2: Creating Enemy Shots
Mission 2: Drawing Enemy Shots
Briefing: Collisions
Mission 3: Collisions
Mission 3: Creating The Collision Manager
Mission 3: Bounding Boxes
Mission 3: Checking For Enemy Shots
Mission 3: Killing The Enemy
Mission 3: Detecting Player Death
Congratulations From Admiral Onion
Debriefing
Next Steps

منبع : مرجع برنامه نویسی