آموزش برنامه نويسي

فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-بخش پنجم(نهایی)

فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-بخش پنجم(نهایی)

در این مطلب فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-جلسه پنجم برای شما دوستان قرار دادیم. این دوره آموزش درس معماری کامپیوتر توسط استاد مازیار گودرزی تدریس شده که به طراحی و ساخت پایه ای ترین اجزای کامپیوتر می پردازد. این درس با بررسی یک پردازش گر ساده و ابتدایی اصول کارکرد آن را بیان میکند. سپس به معماری های مختلف پردازشگر میپردازد. همچنین به بیان مفاهیم پیشرفته تر پردازشگر مانند cache, pipelining و . . . نیز میپردازد. در انتهای درس انتظار میرود که بتوان یک کامپیوتر ساده ساخت. لطفا تا انتها با ما همراه باشید…

(بیشتر…)

فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-بخش چهارم

فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-بخش چهارم

با فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-بخش چهارم از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران در خدمت شما هستیم. در این بخش کار با واحد کنترل رو خواهیم داشت.

(بیشتر…)

فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-بخش سوم

فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-بخش سوم

در این مطلب فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-بخش سوم برای شما دوستان قرار دادیم. این دوره آموزش درس معماری کامپیوتر توسط استاد مازیار گودرزی تدریس شده که به طراحی و ساخت پایه ای ترین اجزای کامپیوتر می پردازد. این درس با بررسی یک پردازش گر ساده و ابتدایی اصول کارکرد آن را بیان میکند. سپس به معماری های مختلف پردازشگر میپردازد. همچنین به بیان مفاهیم پیشرفته تر پردازشگر مانند cache, pipelining و . . . نیز میپردازد. در انتهای درس انتظار میرود که بتوان یک کامپیوتر ساده ساخت. لطفا تا انتها با ما همراه باشید…

(بیشتر…)

فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-بخش دوم

فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-بخش دوم

در این مطلب فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-بخش دوم برای شما دوستان قرار دادیم. این دوره آموزش درس معماری کامپیوتر توسط استاد مازیار گودرزی تدریس شده که به طراحی و ساخت پایه ای ترین اجزای کامپیوتر می پردازد. این درس با بررسی یک پردازش گر ساده و ابتدایی اصول کارکرد آن را بیان میکند. سپس به معماری های مختلف پردازشگر میپردازد. همچنین به بیان مفاهیم پیشرفته تر پردازشگر مانند cache, pipelining و . . . نیز میپردازد. در انتهای درس انتظار میرود که بتوان یک کامپیوتر ساده ساخت. لطفا تا انتها با ما همراه باشید…

(بیشتر…)

فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-بخش اول

فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-بخش اول

در این مطلب فیلم آموزش درس معماری کامپیوتر دانشگاه شریف-جلسه اول برای شما دوستان قرار دادیم. این دوره آموزش درس معماری کامپیوتر توسط استاد مازیار گودرزی تدریس شده که به طراحی و ساخت پایه ای ترین اجزای کامپیوتر می پردازد. این درس با بررسی یک پردازش گر ساده و ابتدایی اصول کارکرد آن را بیان میکند. سپس به معماری های مختلف پردازشگر میپردازد. همچنین به بیان مفاهیم پیشرفته تر پردازشگر مانند cache, pipelining و . . . نیز میپردازد. در انتهای درس انتظار میرود که بتوان یک کامپیوتر ساده ساخت. لطفا تا انتها با ما همراه باشید…

(بیشتر…)