دانلود جزوه تمامی دستورات زبان اسمبلی

دانلود جزوه تمامی دستورات زبان اسمبلی

توی این مطلب جزوه تمامی دستورات زبان اسمبلی رو برای دوستان جهت دانلود قرار داده ایم. توی این جزوه تمامی دستورات زبان ماشین و اسمبلی آموزش داده شده و شما دوستان بخوبی با این دستورات آشنا خواهید شد. لیست سرفصل های این جزوه در ادامه مطلب ذکر شده.

 

سرفصل جزوه تمامی دستورات زبان اسمبلی :

 • دستور جمع در زبان ماشین
 • دستور جمع به کمک بیت نقلی در زبان ماشین
 • دستور تفریق در زبان ماشین
 • دستور تفریق با بیت قرضی در زبان ماشین
 • گسترش بایت به کلمه در زبان ماشین
 • گسترش کلمه به Long در زبان ماشین
 • دستور ضرب در اسمبلی
 • دستور تقسیم در اسمبلی
 • دستور منفی کردن در اسمبلی
 • دستور جمع BCD در زبان ماشین
 • دستور تفریق BCD در زبان ماشین
 • دستور XCHG در زبان ماشین
 • دستورالعمل LEA در زبان ماشین
 • دستورات کنترلی در اسمبلی
 • دستور JMP در اسمبلی
 • دستور CMP در اسمبلی
 • حلقه تکرار در زبان اسمبلی
 • حلقه LOOP در در زبان ماشین
 • حلقه LOOPZ در اسمبلی
 • حلقه LOOPNZ در زبان ماشین
 • دستورات پرش شرطی در اسمبلی
 • پرش مبتنی بر فلگ ها در زبان ماشین
 • پرش برای اعداد بی علامت در زبان ماشین
 • پرش برای اعداد علامتدار در زبان ماشین
 • دستورالعمل JCXZ در اسمبلی