دانلود فیلم آموزشی اصول برنامه نویسی VB.NET به زبان اصلیReviewed by سامان الیاسی on Jul 5Rating:

آموزش اصول VB.NET

در این مطلب آموزشی قصد داریم فیلم آموزشی اصول برنامه نویسی VB.NET به زبان اصلی را جهت دانلود قرار دهیم. برنامه نویسی VB.NET  یکی از زبان های برنامه نویسی پرکاربرد می باشد که طرفداران خاص خود را دارا می باشد. و همچنین یادگیری این زبان برنامه نویسی نسبت به سایر زبان های برنامه نویسی بسیار ساده تر است ولی درعین حال قدرت فوق العاده ای دارد. این دوره آموزشی اصول برنامه نویسی VB.NET مربوط به شرکت Pluralsight است و دارای مدت زمانی تقریبی ۵ ساعت می باشد. سرفصل های این دوره آموزشی در ادامه مطلب موجود می باشد.

جهت دانلود فیلم آموزشی اصول برنامه نویسی VB.NET به زبان اصلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

سرفصل های دوره  آموزشی اصول برنامه نویسی VB.NET :

 

 • NET. چیست؟
 • Visual Basic چیست؟
 • کار با متغییرها
 • کار با Operator ها در Visual Basic
 • کار با آرایه ها در Visual Basic
 • کار با Classe ها و Object ها در Visual Basic
 • کار با Field ها در Visual Basic
 • کار با Method ها در Visual Basic
 • نوع تبدیل ها در Visual Basic
 • معرفی Inheritance و Interfaces در Visual Basic
 • معرفی Collection ها در Visual Basic
 • کار با Dictionarie ها در Visual Basic
 • ویژوال بیسیک و CLR
 • کار با File System در Visual Basic
 • کار با COM Interop در Visual Basic

 

What is .NET?
۰۴:۲۰
What is Visual Basic?
۰۹:۱۴
Variables
۱۴:۲۹
Operators
۱۰:۰۰
Arrays
۰۴:۳۱
Enumerations
۰۲:۳۸
Summary
۰۰:۲۸
Flow Control and Exceptions         ۰۰:۴۷:۱۶
Introduction
۰۰:۳۳
If Statements
۰۶:۲۱
Case Statements
۰۴:۳۱
For and While Loops
۰۹:۱۰
For Each Loops
۰۲:۱۳
Procedures
۱۳:۳۵
Exceptions
۱۰:۳۲
Summary
۰۰:۲۱
Classes and Objects         ۰۰:۲۹:۳۱
Introduction
۰۰:۲۵
Classes and Objects
۰۵:۵۸
Fields
۰۲:۲۴
Properties
۱۱:۰۵
Methods
۰۴:۱۱
Constructors
۰۵:۰۵
Summary
۰۰:۲۳
Types and Assemblies         ۰۰:۴۹:۲۳
Introduction
۰۰:۳۳
Value and Reference Types
۱۵:۰۹
Parameter Passing
۱۲:۲۷
Type Conversions
۰۹:۲۳
Assemblies, References and Namespaces
۱۱:۲۰
Summary
۰۰:۳۱
Inheritance and Interfaces         ۰۰:۵۸:۱۵
Introduction
۰۰:۳۷
Prepare the Demo
۱۸:۱۰
Inheritance
۱۲:۳۸
Abstract Classes and Members
۰۶:۲۰
Virtual Members
۰۵:۴۳
Constructors
۰۴:۰۴
Interfaces
۰۹:۵۹
Summary
۰۰:۴۴
Collections         ۰۰:۲۹:۳۴
Introduction
۰۰:۲۶
Lists
۱۱:۱۵
Dictionaries
۰۸:۵۰
LINQ Queries
۰۸:۳۱
Summary
۰۰:۳۲
Visual Basic and the CLR         ۰۰:۳۱:۴۰
Introduction
۰۰:۳۵
Working with the File System
۱۰:۵۵
Garbage Collection
۱۰:۰۰
Threading
۰۴:۱۶
COM Interop
۰۵:۱۴