دانلود فیلم آموزشی ساخت گزارش با استیمول سافت Stimulsoft ReportsReviewed by سامان الیاسی on Aug 11Rating:

استیمول سافت

با سلام و عرض خسته نباشید. در این مطلب قصد داریم فیلم آموزشی ساخت گزارش با Stimulsoft Reports  به زبان اصلی را جهت دانلود قرار دهیم. یکی از ابزارهای پیشرفته برای طراحی گزارش، نرم افزار استیمول سافت است که علاوه بر اینکه امکانات فوق العاده ای را دارا می باشد. کار با آن بسیار ساده و لذت بخش است.از این ابزار می توان در تکنولوژی دات نت (Win Form, WPF, ASP.NET, Silverlight, ASP.NET MVC) و همچنین زبان های PHP، Java و Adobe Flex استفاده کرد. این ویدئو آموزشی گزارش سازی با Stimulsoft Reports  تمام مباحث و تمام زبان های برنامه نویسی تحت پوشش را شامل آموزش می دهد. این آموزش توسط  شرکت Stimulsoft تهیه شده است و سرفصل های آن در ادامه مطلب موجود می باشد.

جهت دانلود فیلم آموزشی ساخت گزارش با Stimulsoft Reports  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

۳۶۲۱۰۴۰-Adding Event Handler to Component
۳۶۲۱۱۹۲-Adding Localization to Web ViewerSL – Stimulsoft Reports
۳۶۲۱۲۴۹-Adding My Function – Stimulsoft Reports Part2
۳۶۲۱۲۴۹-Adding My Function – Stimulsoft Reports
۳۶۲۱۳۷۴-Adding Watermark to Report in <a href=”http://ehsanavr.com/category/web-development/html-web-development/” title=”HTML5″ target=”_blank” class=”auto-link”>HTML5</a>
۳۶۲۱۳۹۴-[…]igning Styles From Collection for Specific Components – HTML5 Designer
۳۶۲۱۴۱۲-Bind DataSet in project- Stimulsoft Reports
۳۶۲۱۴۵۲-Binding DataSet at Runtime – Stimulsoft Reports
۳۶۲۱۴۶۲-Binding to ODBC – Stimulsoft Reports
۳۶۲۱۴۸۹-Binding to OleDB – Stimulsoft Reports
۳۶۲۱۷۴۳-Calling Report Designer in Web – Stimulsoft Reports
۳۶۲۱۷۶۹-Calling Report Designer Mobile with Blank Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۱۸۰۱-Changing Property Values in Context Menu – Stimulsoft Reports
۳۶۲۱۸۲۶-Changing Rendered Report in Preview – Stimulsoft Reports
۳۶۲۱۸۴۲-Changing Rendered Report with Report Designer – Stimulsoft Reports
۳۶۲۱۹۲۸-Connecting Bussines Objects in Reports.Web for MVC
۳۶۲۱۹۶۱-Connecting Report to Xml Data in Reports.Mobile – Stimulsoft Reports
۳۶۲۱۹۹۴-Connecting Xml Data in Web – Stimulsoft Reports
۳۶۲۲۰۲۸-Connecting to Microsoft Access Database Under x64 Operation Systems
۳۶۲۲۰۵۷-Connecting to Microsoft Access Database Under x64 Operation Systems in Visual Studio
۳۶۲۲۰۹۰-Copying Components Using HotKey (Ctrl) – Stimulsoft Reports
۳۶۲۲۱۲۰-Creating Master-Detail Report Using Business Objects
۳۶۲۲۱۴۷-Creating Simple List Report Using Business Objects
۳۶۲۲۲۲۰-Creating Bookmarks in Report
۳۶۲۲۲۳۳-Creating Collection of Styles in HTML5 Designer
۳۶۲۲۲۶۷-Creating Database Connection
۳۶۲۲۲۹۶-Creating Drill-Down Report Using Page_2
۳۶۲۲۳۳۶-Creating Drill-Down Report Using Report
۳۶۲۲۳۸۰-Creation Drill-down Report with Chart – 1 (Using Page) – Stimulsoft Reports
۳۶۲۲۴۴۱-Creation Drill-down Report with Chart (Using Report) – Stimulsoft Reports
۳۶۲۲۴۶۲-Creating Drill-Down Report with Chart and Parameters. Part 1
۳۶۲۲۵۱۰-Creating Drill-Down Report with Chart and Parameters. Part 2
۳۶۲۲۵۳۳-Creating Invoice with Parameters
۳۶۲۲۵۴۹-Creating List Report
۳۶۲۲۷۲۷-Creating Master-Detail Report
۳۶۲۲۸۳۲-Creating Report with EmptyBand
۳۶۲۲۸۵۷-Creating Master-Detail Report with Groups and Columns on Mobile Device (iPad 2) – StimulsoftReports
۳۶۲۲۸۷۳-Creating Master-Detail Report with Sub-Report Component
۳۶۲۲۸۹۷-Creating Master-Detail Report. Part 1
۳۶۲۲۹۱۲-Master Detail Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۲۹۴۵-Creating MultiPage Report
۳۶۲۲۹۷۳-Creating New Data Source and List of Products in HTML5 Designer
۳۶۲۲۹۹۳-Creating Report at Runtime – Stimulsoft
۳۶۲۳۰۱۳-Creating Report for Web Report Designer – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۰۳۰-Creating Report in Designer
۳۶۲۳۰۳۴-Creating Report for Native Silverlight – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۰۸۲-Creating Report in Web from Report Code – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۰۹۴-Creating Report in Web with Data From SQL Server – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۱۱۱-Creating Report in Visual Studio
۳۶۲۳۱۳۷-Creating Report Using Dictionary
۳۶۲۳۱۴۱-Anchors in Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۱۶۴-Report with Business Object – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۱۸۲-Creating Report with Chart on Data Band
۳۶۲۳۲۰۵-Chart on Page – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۳۴۵-Creation Report with Chart Wizard – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۳۵۹-Addition Clustered Column in Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۳۸۴-Pie in Report (Chart) – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۴۱۶-Charts in Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۴۵۱-Creating Report with Collapsing – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۴۹۹-Creating Report with Column on Data Band
۳۶۲۳۵۲۰-Creating Report with Columns on Page – Stimulsoft Reports_2
۳۶۲۳۵۷۹-Columns in Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۶۳۱-Creating Report with Cross-Primitives (GroupHeaderBand-GroupFooterBand) – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۶۳۷-Report with Cross-Primitives (HeaderBand-PageFooterBand) – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۶۵۴-Cross Tab in Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۶۶۵-Creating Report with Cross-Tab on Data Band_2
۳۶۲۳۷۸۸-Creation Report with Cross-Tab Wizard – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۸۳۹-Creating Report with Data Range Parameters in WinRT – Part 2 – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۸۵۷-Creating Report with DataBar Condition
۳۶۲۳۸۷۶-Empty Band in Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۹۰۵-Creating Report with Formula Fields – Stimulsoft Reports
۳۶۲۳۹۲۱-Report with Groups – Stimulsoft Reports
۳۶۲۴۴۰۶-Hierarchy in Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۴۴۲۵-Highlight Condition in Report – Stimulsoft Reports.wmv
۳۶۲۴۴۷۱-?reating Report with Highlight Condition Using Styles – Stimulsoft Reports
۳۶۲۴۴۹۳-Highlighting in Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۴۵۰۸-Icon Set Condition in Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۴۵۲۳-Interactive Sorting in Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۴۵۴۹-Creating Report With Invoice
۳۶۲۴۵۷۵-Creation Report with Label Wizard – Stimulsoft Reports
۳۶۲۴۶۰۴-Creating Master-Detail Report with Wizard – Stimulsoft Reports
۳۶۲۴۶۲۵-Creating Report With Master-Detail Wizard in Reports.Mobile
۳۶۲۴۶۴۲-Creating Report with Named Parameters
۳۶۲۴۶۷۶-Data Range Parameters in Report (Part1) – Stimulsoft Reports
۳۶۲۴۶۸۸-Data Range Parameters in Report (Part2) – Stimulsoft Reports
۳۶۲۴۷۱۳-Creating Report With Parameters (Highlight Condition). Part 1
۳۶۲۴۷۴۶-Creating Report With Parameters (Highlight Condition). Part 2_2
۳۶۲۴۷۷۲-Parameters of type List in Report (Detailed Categories) – Stimulsoft Reports.wmv
۳۶۲۴۷۸۸-Creating Report with Parameters Detailed Orders
۳۶۲۴۸۲۵-Parameters (variables) in Report (Selecting Country) – Stimulsoft Reports.wmv
۳۶۲۴۸۹۷-Primitives on DataBand in Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۴۹۲۱-Creating Report with Primitives on Page
۳۶۲۵۱۹۱-Creating Report with Standard Report Wizard – Stimulsoft Reports_2
۳۶۲۵۲۶۲-Creating Report with Sub-Report Component on DataBand
۳۶۲۵۲۸۹-Creating Report with Sub-Report Component on Page
۳۶۲۵۳۲۵-Using tags in report (Part1) – Stimulsoft Reports
۳۶۲۵۳۸۵-Using tags in report (Part 2) – Stimulsoft Reports
۳۶۲۵۴۳۶-Creating Report with Unnamed Parameters
۳۶۲۵۵۳۸-Side by Side Report – Stimulsoft Reports_2
۳۶۲۵۶۲۷-Creating Simple Report_2
۳۶۲۵۷۴۵-Using Variables in Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۵۷۹۱-Creating Web Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۵۸۲۰-Designing Report from Code in Reports Fx for Flex – Stimulsoft Reports
۳۶۲۵۸۶۳-Designing Report in Web DesignerSL – Stimulsoft Reports
۳۶۲۵۹۱۶-Drag and Drop Components with Toolbox – Stimulsoft Reports_2
۳۶۲۶۰۶۴-Editing More Components Simultaneously – Stimulsoft Reports_2
۳۶۲۶۰۶۸-Copy style components in report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۶۳۰۶-Editing Text After Export to PDF
۳۶۲۶۳۴۲-Using TextEditor – Stimulsoft Reports_2
۳۶۲۶۴۴۰-Enabling Tabs Code and Preview_2
۳۶۲۶۴۵۶-Exporting Report in WinRT – Stimulsoft Reports
۳۶۲۶۵۹۳-Exporting Report to Excel in HTML5 Viewer
۳۶۲۶۶۳۷-Exporting Report to PDF on Mobile Device (iPad 2) – Stimulsoft Reports
۳۶۲۶۶۷۲-Getting Report Code – Stimulsoft Reports
۳۶۲۶۶۹۳-Hiding Exports From Web ViewerSL – Stimulsoft Reports_2
۳۶۲۶۷۷۲-Introducing Report Designer for iPad 2 and Previewing in PDF, HTML – Stimulsoft Reports
۳۶۲۶۸۱۲-Loading and Rendering Report in Reports.Mobile – Stimulsoft Report
۳۶۲۶۸۳۵-Saving or Loading Rendered Report in Preview – Stimulsoft Reports
۳۶۲۶۸۶۱-Loading or Saving Report at Runtime – Stimulsoft Reports
۳۶۲۶۸۸۸-Loading Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۶۹۱۰-Loading Report and Connecting Data in WinRT – Stimulsoft Reports
۳۶۲۷۲۶۶-Managing Pages in Report Template HTML5 Designer
۳۶۲۷۳۰۲-Previewing Report as HTML File or PDF Document in HTML5 Designer
۳۶۲۷۳۷۲-Printing Report in WinRT – Stimulsoft Reports
۳۶۲۷۳۸۸-Saving Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۷۴۷۳-Saving Report in Mobile Designer for MVC
۳۶۲۷۴۸۴-Saving Report to Local Computer – Stimulsoft Reports
۳۶۲۷۵۲۹-Saving Report to Server – Stimulsoft Reports
۳۶۲۷۵۵۹-Selecting Components on Toolbox with Shift – Stimulsoft Reports
۳۶۲۷۵۸۰-Showing Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۷۶۰۲-Showing Report in WinRT – Stimulsoft Reports
۳۶۲۷۶۳۵-Showing Report in Reports.Mobile – Stimulsoft Reports
۳۶۲۷۶۷۵-Showing Report at Runtime – Stimulsoft Reports
۳۶۲۷۷۲۲-Showing Report From Code in Reports Fx for Flex – Stimulsoft Reports
۳۶۲۷۷۵۵-Showing Report from Report Code – Stimulsoft Reports
۳۶۲۷۷۷۱-Showing Report in Cache Mode – Stimulsoft Reports
۳۶۲۷۸۲۳-Reports.Mobile Showing Report in Cache Mode – Stimulsoft Reports
۳۶۲۷۸۶۱-Showing Report in HTML Viewer in Reports.Web for MVC
۳۶۲۸۳۲۵-Showing Report in Web Viewer SL – Stimulsoft Reports
۳۶۲۸۳۵۳-Reports.Mobile in Action on Mobile Device (iPad 2) – Stimulsoft Reports
۳۶۲۸۳۹۲-Using Components Placement Wizard in Reports.Mobile
۳۶۲۸۴۱۹-Using Filtering Data in Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۸۴۴۲-Using Data Sorting in Report – Stimulsoft Reports
۳۶۲۸۴۸۷-Using Dependent Variables in Master-Detail Report
۳۶۲۸۵۱۰-Using Dependent Variables in Master-Detail Subdetail Report
۳۶۲۸۵۳۴-Using Flex Source Codes
۳۶۲۸۵۶۱-Using HTML5 Viewer
۳۶۲۸۵۸۴-Using Hyperlinks
۳۶۲۸۶۰۷-Using Mobile Designer for MVC in Your Projects_2
۳۶۲۸۶۶۴-Using Processing Duplicates – Stimulsoft Reports
۳۶۲۸۶۷۴-Using Property Grid in Reports.Mobile
۳۶۲۸۶۹۹-Using Property Panel in HTML5 Designer
۳۶۲۸۷۱۵-Using Quick Buttons – Stimulsoft Reports_2
۳۶۲۸۷۴۸-Using Shift Mode – Stimulsoft Reports
۳۶۲۸۷۷۴-SQL Parameters in Web – Stimulsoft Reports
۳۶۲۸۸۰۷-Using Stored Procedure in Designer – Stimulsoft Reports
۳۶۲۸۸۲۹-Using GrowToHeight – Stimulsoft Reports
۳۶۲۸۸۵۲-Working With Data Dictionary in Reports.Web for MVC
۳۶۲۸۸۵۸-Working with OData Using Business Objects in Stimulsoft Reports

 دانلود پارت ۱  با لینک مستقیم/ حجم ۵۰۰ مگابایت

 دانلود پارت ۲  با لینک مستقیم/ حجم ۵۰۰ مگابایت

 دانلود پارت ۳  با لینک مستقیم/ حجم ۵۰۰ مگابایت

 دانلود پارت ۴  با لینک مستقیم/ حجم ۲۳۴ مگابایت

https://www.sourcebaran.com/wp-content/uploads/2016/06/pass.png پسورد : www.sourcebaran.com

https://www.sourcebaran.com/wp-content/uploads/2016/06/site.png منبع : سورس باران دات کام