فیلم آموزشی ویژوال استدیو 2010

در ادامه مطالب آموزشی برنامه نویسی سی شارپ اینبار آموزش تصویری ویژوال استدیو 2010 را جهت دانلود قرار داده ایم.این آموزش به زبان انگلیسی می باشد و برای برنامه نویسان محترم کاملا قابل فهم می باشد.همچنین باید ذکر کنیم که این آموزش مربوط به شرکت AppDev می باشد و شامل سیزده فصل می باشد که در ادامه مطلب می تونید سرفصل ها رو مشاهده کنید.

جهت دانلود فیلم آموزشی ویژوال استدیو 2010 به زبان اصلی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

 

فصل اول: ارائه مقدمات
Learn the advantages and architecture of the .NET Framework
Setup a development profile in Visual Studio .NET
View the code that Visual Studio generates and understand what it does

فصل دوم: انواع داده و متغیرها در سی شارپ
Understand how to create variables and assign values
Explore operators and see how they can be used to change values and compare expressions

فصل سوم: استفاده از دات نت فریم ورک
Using .NET Framework classes
Explore basic file IO operations
Learn how to work with strings

 

فصل چهارم: آشنایی با دستورات کنترلی در زبان سی شارپ 2010
Making choices using conditional statements
Manage flow control using branching statements
Break out of loops when necessary

فصل پنجم: کلاس ها و اشیاء
Investigate .NET Framework classes to see how you can consume classes in your code
Learn about properties, methods, and fields
Create instances of classes using class constructors
Investigate class details, including reference vs. value types, and more

فصل ششم: ویژگی ها و متدها
Explore how to use properties in your classes
Learn to control how property values are set and retrieved
Understand how to pass arguments to methods
Learn how to return both simple and complex data types from methods

فصل هفتم: تکنیک های شئ گرایی
Understand how derived classes inherit from base classes
Explore how to add and modify members in derived classes
Understand how to create and use interfaces
Explore techniques for organizing your classes

فصل هشتم: آرایه ها
Create and initialize arrays
Work with array methods and properties
Investigate arrays in the .NET Framework
Learn techniques for sorting arrays

فصل نهم: رخدادها و دلیگیت ها
Learn different ways to work with delegates
Introduce anonymous delegates
Learn how delegates and events are related
Investigate events and event handlers

فصل دهم: جنریک ها
Understand the advantages and benefits of generics
Explore the use of generics to sort and search in arrays
See how to use generic interfaces and constraints
Explore the generic List class

فصل یازدهم: مدیریت استثناها و خطاها
Learn to use try/catch blocks to handle runtime errors
Throw exceptions back to procedure callers
Use the finally block to run code unconditionally
Create and handle user-defined exceptions

فصل دوازدهم: Collection Classes
Investigate the collection interfaces in the System.Collections.Generic namespace
Create dynamically sized arrays using the List class
Investigate the generic SortedDictionary, SortedList, Stack, and Queue classes

فصل سیزدهم: LINQ
Motivate the need for LINQ
Learn about the various LINQ providers
Investigate simple LINQ to Objects, LINQ to SQL, and LINQ to XML samples

 

  دانلود پارت ۱ : 350 مگابایت

  دانلود پارت ۲ : 350 مگابایت

  دانلود پارت ۳ : 350 مگابایت

  دانلود پارت ۴ : 350 مگابایت

  دانلود پارت 5 : 167 مگابایت

 پسورد : www.sourcebaran.com

منبع : پی سی لرنینگ