VB.NET 2010

عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی کاربران سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران. در این مطلب فیلم آموزشی VB.NET 2010 به زبان فارسی را جهت دانلود قرار داده ایم. این فیلم آموزشی زبان برنامه نویسی VB.NET 2010 را به خوبی توضیح داده است که پس از مشاهده آن کاربران علاقمند می توانند بخوبی زبان وی بی دات نت ۲۰۱۰ را فراگرفته و با آن کار کنند.همچنین سرفصل های این آموزش در ادامه مطلب موجود است که می توانید مشاهده نمایید.

جهت دانلود فیلم آموزشی VB.NET 2010 به زبان فارسی به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 • فصل اول: نرم افزار Visual Basic 2010
 • – درباره نرم افزار Visual Basic 2010
 • – اجرای نرم افزار Visual Basic 2010
 • – بررسی برنامه VB و قابلیت های آن
 • – پیش نیازهای کار با مجموعه آموزشی
 • – رابط کاربر Visual Studio
 • فصل دوم: ساختارهای مختلف برنامه نویسی در VB
 • برنامه سازی ویندوز در VB
 • برنامه سازی وب در VB
 • برنامه سازی کنسول در VB
 • فصل سوم: امکانات, برنامه سازی و معرفی رابط کاربر VB
 • – ساختار .Net
 • – ساختار Project و Solution
 • – رابط کاربر VB
 • – استفاده از امکان کامل سازی خودکار
 • – جعبه ابزار و بخش های مختلف جعبه ابزار
 • – پنجره Solution Explorer
 • – پنجره کلاسها
 • – پنجره خواص
 • – سینی اجزاء
 • – پنجره های Output و Task
 • فصل چهارم: ساختار زبان برنامه نویسی Visual Basic 2010
 • – کار با داده ها
 • – اضافه کردن دستورات به برنامه
 • – تبدیل یک خط دستوری به دو خط
 • – تبدیل دو خط دستوری به یک خط
 • – اضافه کردن توضیحات
 • فصل پنجم: کار با انواع داده ها در Visual Basic 2010
 • – تعریف متغییر ها
 • – انواع متغییرها
 • – داده های رشته ای
 • – تبدیل داده ها در VB
 • – ثابت ها
 • – دستور Enum
 • – کار با آرایه ای
 • فصل ششم: عملگرهای پایه در Visual Basic 2010
 • انواع عملگر های VB
 • عملگرهای محاسباتی
 • عملگرهای انتساب
 • عملگرهای مقایسه ای
 • عملگرهای منطقی
 • نحوه کار با عملگرها
 • فصل هفتم: دستورات شرطی و حلقه ها در Visual Basic 2010
 • – تصمیم گیری دربرنامه نویسی با If
 • – دستور Select
 • – حلقه تکرار for
 • – حلقه while
 • – حلقه Do
 • – دستور Whit
 • – دستور End
 • – برچسب گذاری بخش های مختلف برنامه و دستور Goto
 • فصل هشتم : برنامه سازی ویندوز و کلاس فرم در Visual Basic 2010
 • بررسی فرم های استاندارد ویندوز
 • کار با برنامه های ویندوز در VB
 • نحوه کار با کنترل ها بر روی فرم
 • نحوه کار با فرم ها
 • بررسی خواص کلاس فرم
 • بررسی متد های کلاس فرم
 • بررسی رویدادهای کلاس فرم
 • فصل نهم : مدیریت فرم ها در Visual Basic 2010
 • – کد نویسی فرم های ویندوز
 • – خاصیت Tab Index
 • – اضافه کردن کنترل ها در زمان اجرا
 • – دستور Message Box
 • – ایجاد برنامه های چند فرمی
 • – ایجاد واسط های چند سندی
 • – ایجاد فرم های پیرو
 • – ایجاد فرم های غیر مستطیلی
 • فصل دهم : کنترل های موجود در VB
 • – بررسی خواص عمومی کلاس کنترل
 • – متد های عمومی در کنترل ها
 • – رویداد هاس عمومی کلاس کنترل
 • فصل یازدهم : کنترل های بخش Component در Visual Basic 2010
 • – کنترل Image List
 • – کنترل Timer
 • فصل دوازدهم : کنترل های بخش Common در Visual Basic 2010
 • – کنترل Button
 • – کنترل Check Box
 • – کنترل Check List Box
 • – کنترل Combo Box
 • – کنترل Label
 • – کنترل Link Label
 • – کنترل List Box
 • – کنترل List View
 • – کنترل Notify Icon
 • – کنترل Numeric UP/Down
 • – کنترل Picture Box
 • – کنترل Progress Bar
 • – کنترل Radio Button
 • – کنترل Text Box
 • – کنترل Tool Tip
 • فصل سیزدهم : کنترل های بخش Containers در Visual Basic 2010
 • -کنترل Group Box
 • – کنترل Panel
 • – کنترل Split Container
 • – کنترل Tab
 • فصل چهاردهم : کنترل های خاص در Visual Basic 2010
 • – کنترل Scroll Bar
 • – کنترل Track Bar
 • – کنترل Splitter
 • فصل پانزدهم : کنترل های بخش Menu & Toolbars در Visual Basic 2010
 • – کنترل ContextMenuStrip
 • – کنترل MenuStrip
 • – کنترل StatusStrip
 • – کنترل ToolStrip
 • فصل شانزدهم : کنترل های بخش Dialogs در Visual Basic 2010
 • – کنترل Color Dialog
 • – کنترل Folder Browser Dialog
 • – کنترل Font Dialog
 • – کنترل Open File Dialog
 • – کنترل Save File Dialog
 • فصل هفدهم : کنترل های بخش PowerPacks در Visual Basic 2010
 • – کنترل PrintForm
 • – کنترل LineShape
 • – کنترل OvalShape
 • – کنترل RectangleShape
 • جهت رعایت حق کپی رایت لینک دانلود حذف گردید