Dot Net Framework

وقتی شما یک برنامه نصب میکنید علاوه بر فایل های اصلی برنامه که در ProgramFiles نصب میشود ، تعدادی هم فایل هستند که در شاخه ویندوز نصب میشوند . این فایل ها همان درایور های مورد نیاز ویندوز برای اجرای برنامه شما هستند که توسط برنامه نویس نوشته نمیشوند، بلکه آنها قبلا تعریف شده اند و برنامه نویس از قابلیت های آن در برنامه خود استفاده میکند . پس برای اینکه برنامه شما کارکند باید آن فایل ها به ویندوز شما اضافه شوند. Framework مجموعه ای از فایل های مورد نیاز سیستم عامل (شامل فایل های DLL و رجیستری و واسطه های استاندارد ارتباط برنامه ها بایکدیگر) است که برای اجرای برنامه های نوشته شده تحت دات نت ضروری میباشد. یعنی یک پکیج کامل از تمام dll های مورد نیاز برنامه هایی که با خود دات‌نت نوشته شده اند. در این کتاب، به شرح .Net Framework و جزئیات آن پرداخته شده است. در این پست کتاب آموزشی آشنایی با چهارچوب Dot Net Framework به زبان فارسی را جهت دانلود قرار داده ایم که جهت دانلود و مشاهده سرفصل های آن می توانید به ادامه مطلب مراجعه نمایید

جهت دانلود کتاب آموزشی آشنایی با چهارچوب Dot Net Framework به زبان فارسی به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سرفصل ها :

۱٫ مقدمه

۲٫ NET Framework  چیست؟

۳٫ Common Language Runtime چیست؟

۳٫۱٫ تعریف CLR

۳٫۲٫ CLR و فواید آن

۳٫۲٫۱٫ امنیت

۳٫۲٫۲٫ CTS

۳٫۲٫۳٫ مستقل از پلتفرم

۴٫ ASP.NET چیست؟

۵٫ ADO.NET چیست؟

۶٫ Windows Presentation Foundation چیست؟

۶٫۱٫ WPF &  DirectX

۷٫ Windows Communications Foundation چیست؟

۷٫۱٫ ویژگی های WCF

۷٫۱٫۱٫ گرایش به سرویس

۷٫۱٫۲٫ Interoperability

۷٫۱٫۳٫ الگوهای پیام چندگانه

۷٫۱٫۴٫ Service Metadata

۷٫۱٫۵٫ امنیت

۷٫۱٫۷٫ Transport  و Encoding  های چندگانه

۷٫۱٫۸٫ پیام های قابل اعتماد و به وصف شده

۷٫۱٫۹٫ پیام های مدت دار

۷٫۱٫۱۰٫ تراکنش ها

۷٫۱٫۱۱٫ Ajax و ساپورت Rest

۷٫۱٫۱۲٫ توسعه پذیری

۸٫ Windows Workflow Foundation چیست؟

۹٫ Windows CardSpace چیست؟

۱۰٫ LINQ چیست؟

۱۱٫ ADO.NET Entity Framework چیست؟

۱۲٫ Task Parallel Library و Parallel LINQ

۱۲٫۱٫ مثال عملی Task Parallel Library

۱۲٫۲٫ مثال عملی Parallel LINQ

فهرست شکل ها : 

۲٫۱٫ قالب کلی  NER Framework

۳٫۱٫ قالب کلی CLR

۱۲٫۱٫ فضای نام کتابخانه TPL

۱۲٫۲٫ اجرای یک حلقه بدون پردازش مجازی

۱۲٫۳٫ خروجی یک حلقه بدون پردازش

۱۲٫۴٫ اجرای یک حلقه با TPL

۱۲٫۵٫ اجرای حلقه ساده تر با TPL

۱۲٫۶٫ خروجی یک حلقه با TPL

۱۲٫۷٫ اجرای یک کوئری بدون پردازش موازی

۱۲٫۸ اجرای یک کوئری با پردازش موازی