Linq

در این پست کتاب آموزشی آشنایی کامل با Linq به زبان فارسی را جهت دانلود قرار داده ایم. این کتاب آموزشی شامل ۱۴۹ و نویسنده آن جناب آقای مهدی محبیان می باشد. که بصورت کامل دوستان محترم را با تکنولوژی Linq آشنا خواهد کرد. همچنین صرفصل های این کتاب آموزشی در ادامه مطلب موجود می باشد.

جهت دانلود کتاب آموزشی آشنایی  کامل  با Linq و مشاهده سرفصل های کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

برخی از مباجث ذکر شده در کتاب آموزشی Linq :

 • آشنایی با LINQ
 • آشنایی با پرس و جوهای LINQ
 • سه بخش یک عملیات پرس و جو
 • The Data Source
 • منبع داده
 • پرس و جو
 • اچرای پرس و جو
 • اجرای معوق
 • تحمیل اجرای فوری و بی واسطه
 • LINQ و و انواع جنریک
 • متغیرهای IEnumerable(T) در پرس و جوهای LINQ
 • دادن اجازه ی مدیریت اعلان نوعھای جنریک بھ کامپایلر
 • عملیات های پایه پرس وجو
 • بدست آوردن یک منبع داده
 • فیلتر کردن
 • مرتب کردن
 • نمونھ ھایی از مرتب سازی اولیھ
 • مرتب سازی صعودی اولیه
 • مرتب سازی نزولی اولیه
 • نمونه ھایی از مرتب سازی ثانویه
 • مرتب سازی ثانویه صعودی
 • مرتب سازی نزولی ثانویه
 • گروه بندی
 • متصل کردن
 • گزینش کردن
 • عملگرهای پرس وجوی استاندارد
 • ترکیب نوشتاری عبارت پرس وجو
 • بسط دادن عملگرھای پرس وجوی استاندارد
 • عملیات های انجام پذیر بر روی مجموعه
 • عملیات های انجام پذیر بر روی مجموعه
 • Distinct
 • Except
 • Intersect
 • Union
 • فیلتر کردن داده ها
 • نمونھ ای از ترکیب نوشتاری عبارت پرس وجو
 • عملیات های سور
 • عملیات های پروجکشن
 • Select
 • SelectMany
 • متد Select در مقایسه متد SelectMany
 • کد نمونه
 • جزء بندی داده
 • عملیات های اتصال
 • گروه بندی داده  ها
 • عملیات های تولید
 • عملیات های برابری
 • عملیات های عنصر
 • تبدیل انواع داده ها در LINQ
 • عملیات الحاق
 • عملیات برافزودگی
 • نقل و انتقال داده ها با LINQ
 • متصل کردن ورودی ھا در یک دنباله ی خروجی واحد
 • انتخاب یک زیرمجموعه از ھر یک از عناصر منبع
 • انتقال اشیاء درون به XML
 • انجام عملیات ھا بر روی عناصر منبع
 • روابط مابین نوعها در عملیات های پرس وجو
 • پرس وجوھایی که داده ی منبع را منتقل نمی کنند
 • پرس وجوھایی که داده ی منبع را منتقل می کنند
 • اجازه دادن به کامپایلر برای استنتاج اطلاعات نوع
 • ترکیب نوشتاری پرس وجو در مقابل ترکیب نوشتاری متد
 • متدھای بسط عملگر پرس وجوی استاندارد
 • عبارات لامبدا
 • متغیرھایی کھ نوعشان بھ صورت ضمنی مدیریت می شود
 • مقداردھنده ی شیء و مجموعھ
 • نوعھای بدون نام
 • متدھای بسط
 • خاصیت ھای پیاده سازی شده اتوماتیک
 • LINQ به ADO.NET
 • LINQ به DataSet
 • LINQ به SQL
 • نگاه اجمالی بر LINQ به ADO.NET
 • پرس و جو از اشیاء DataSet با استفاده از LINQ به DataSet
 • برنامه های-N  لایه و LINQ به DataSet
 • بارگذاری داده به یک شیء DataSet
 • چگونگی ایجاد یک پروژه LINQ به DataSet در ویژوال اسنودیو
 • برای ھدفگیریNET Framework
 • برای فعال کردن عاملیت LINQ به DataSet
 • پرس و جوها در LINQ به DataSet
 • ترکیب نوشتاری عبارت پرس وجو
 • پرس وجو از اشیاء DataSet نوعدار
 • ایجاد یک DataTable از یک پرس و جو
 • متدهای جنریک Field و SetField
 • ایجاد یک شیء DataView
 • ایجاد DataView از یک پرس وجوی LINQ به DataSet
 • استفاده از خاصیت RowFilter
 • پاک کردن فیلتر
 • مرتب کردن DataView
 • ایجاد DataView از یک پرس وجو با اطلاعات مرتب سازی
 • استفاده از خاصیت مبتنی بر رشته ی Sort
 • تسویه ی خاصیت مبتنی بر رشته ی Sort
 • کارایی کلاس DataView
 • متدهای Find و FindRows
 • ASP.NET
 • چگونگی مقید کردن یک شی DataView به یک کنترل DataGridView
 • برای متصل کردن یک کنترل DataGridView به یک DataView
 • چگونگی شمارش تعداد رخدادهای یک کلمه در یک رشته
 • چگونگی پرس وجو برای جملاتی که حاوی مجموعه ی معینی از کلمات هستند.
 • چگونگی پرس وجو برای جملاتی که حاوی مجموعه ی معینی از کلمات هستند
 • چگونگی پرس وجو برای یافتن کاراکترهای واقع در یک رشته
 • چگونگی ترکیب کردن پرس وجوهای LINQ با عبارات منظم
 • چگونگی ترکیب کردن و مقایسه مجموعه رشته ها باهم
 • برپایی پروژه و فایل ھای متنی
 • چگونگی یافتن تفاوت مجموعه ای مابین دو لیست
 • ایجاد فایل ھای داده
 • چگونگی مرتب سازی یا پالایش داده ی متنی برحسب هر کلمه یا فیلدی
 • ایجاد فایل ھای داده
 • چگونگی مرتب سازی مجدد فیلدهای یک فایل قالب دار
 • چگونگی پر کردن مجموعه های شیئی از طریق منابع متعدد
 • چگونگی ادغام محتویات از فایل های نامشابه
 • چگونگی تقسیم یک فایل به چندین فایل با استفاده از گروه ها
 • برای ایجاد فایل ھای داده
 • چگونگی محاسبه ی مقادیر ستون ها در یک فایل متنی CSV
 • ایجاد فایل داده ی منبع