pascal

 با سلام. در این مطلب کتاب آموزشی راهنمای کامل زبان پاسکال شی را جهت دانلود قرار داده ایم. این کتاب زبان برنامه نویسی پاسکال شیئی را به همان صورتی که در ابزار توسعه بورلند به کار برده می شود ، توصیف می کند. هفت فصل اول کتاب، عناصر به کار رفته در برنامه نویسی شئ گرا را توضیح می دهند. فصل ۸ فایل ها و دست کاری رشته ها را جمع بندی می کند. I/O روال های استاندارد برای فصول بعدی ملحقات و محدودیت های زبان را برای کتابخانه های اتصال پویا ۱ و بسته ها ۲ ( فصل ۹) ، و واسط های شیء( فصل ۱۰ ) شرح می دهند. سه فصل پایانی عناوین پیشرفته زیر را نشان می دهند : مدیریت حافظه (فصل ۱۱ ) ، کنترل برنامه ( فصل ۱۲ ) ، و روال های زبان اسمبلی درمیان برنامه های پاسکال شیئی. این کتاب ارزشمند به توسط آقای مهدی محبیان ترجمه شده و اولین بار در سایت بزرگ پارس بوک اشتراک گذاری شده است. نهایت تشکر رو از سایت بزرگ پارس بوک داریم. همچنین سرفصل ها این کتاب آموزشی در ادامه مطلب موجود می باشد.

جهت دانلود کتاب آموزشی راهنمای کامل زبان پاسکال شی و مشاهده سرفصل های کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید

جهت مشاهده سرفصل های کتاب آموزشی راهنمای کامل زبان پاسکال شی کلیک نمایید

 • فصل اول
 • – استفاده از پاسکال شیئی
 • – قرار دادهای نگارشی
 • – فصل۲
 • – مقدمه
 • – مدیریت برنامه
 • – فایل های منبع پاسکال
 • – دیگر فایل های به کار رفته برای ایجاد برنامه ها
 • – فایل های تولید شده توسط کامپایلر
 • – برنامه های نمونه
 • – یک برنامه کنسول ساده
 • – یک مثال پیچیده تر
 • – یک برنامه اصلی
 • – فصل۳
 • – برنامه ها و یونیت ها
 • – ساختار و ترکیب نوشتاری / نحوی برنامه
 • – هدینگ برنامه
 • – شرط uses برنامه
 • – بلوک
 • – ساختار و ترکیب یونیت
 • – هدینگ یونیت
 • بخش واسط( interface)
 • بخش پیاده سازی( implementation)
 • بخش ارزش گذاری( initialization)
 • بخش اتمام ( finalization)
 • ارجاعات یونیت و شرط uses
 • قواعد شرط uses
 • ارجاعات یونیت غیر مستقیم و چندگانه
 • ارجاعات یونیت چرخشی
 • فصل ۴
 • عناصر نحوی
 • عناصر نحوی بنیادی
 • علایم ویژه
 • شناسه ها
 • شناسه های توصیف شده
 • کلمات رزرو شده
 • راهنماها
 • ثابت های عددی (numerals)
 • برچسب ها
 • رشته های کاراکتری
 • توضیحات و راهنماهای کامپایلر
 • عبارت ها
 • عملگرها
 • عملگرهای محاسباتی
 • عملگرهای محاسباتی یکانی
 • عملگرهای بولی
 • ارزشیابی بولی کامل در برابر ارزشیابی مدار کوتاه
 • عملگرهای منطقی بیتی
 • عملگرهای رشته
 • عملگرهای اشاره گر
 • عملگرهای مجموعه
 • عملگرهای کلاس
 • عملگر@
 • قواعد حق تقدم عملگرها
 • فراخوان های تابع
 • سازنده های مجموعه
 • اندیس ها
 • قالب بندی نوع ( یندیل نوع صریح)
 • قالب بندی نوع مقدار
 • قالب بندی نوع متغیر
 • اعلان ها و دستورات
 • اعلان ها
 • دستورات
 • دستورات ساده
 • دستورات تخصیص داده
 • فراخوان تابع و روان
 • دستور Gotd
 • دستورات ساخت یافته
 • دستورات مرکب
 • دستور with
 • دستور IF
 • دستور Case
 • حلقه های کنترل
 • دستور Reoeat
 • دستور while
 • دستور for
 • بلوک ها و دامنه
 • بلوک ها
 • دامنه ( Scope)
 • تعارضات نام گذاری
 • انواع داده، متغیرها و ثوابت
 • مباحصی درباره نوع ها
 • انواع ساده
 • انواع ترتیبی (Ordinal types)
 • انواع صحیح ( lnteger)
 • انواع کاراکتر
 • انواع بولی (Boolean)
 • انواع شمارشی
 • انواع شمارشی با رتبه تخصیص داده شده به طور صریح
 • انواع زیر دامنه (subrange)
 • انواع حقیقی (Real)
 • انواع رشته (String)
 • رشته های کوتاه
 • رشته های بلند
 • رشته پهن
 • بحثی درباره مجموعه کاراکترهای بسط یافته
 • کار با رشته های منتهی به تهی
 • استفاده از اشاره گرها ، آرایه ها و ثوابت رشته ای
 • ترکیب رشته های پاسکال و رشته های منتهی به تهی
 • انواع ساخت یافته
 • مجموعه ها
 • آرایه ها
 • آرایه های استاتیک
 • آرایه های پویا
 • آرایه های دینامیک چند بعدی
 • انواع آرایه و تخصیص ها
 • رکوردها
 • بخش های واریانت در رکوردها
 • نوع های فایل
 • اشاره گرها و انواع اشاره گر
 • مقدمه ای بر اشاره گرها
 • نوع های اشاره گر
 • اشاره گرهای کاراکتر
 • دیگر انواع اشاره گر استاندارد
 • انواع رویه ای
 • نوع های رویه ای در دستورات و تخصیص ها
 • نوع های واریانت (variant)
 • تبدیلات نوع variant
 • Variant ها در عبارات
 • آرایه های واریانت
 • Olevaviant
 • مطابقت و یگانگی نوع
 • یگانگی نوع
 • سازگاری و مطابقت نوع
 • سازگاری برای تخصیص
 • اعلان نوع ها
 • متغیرها
 • اعلان متغیرها
 • آدرس های مطلق
 • متغیرهای پویا
 • متغیرهای Thread- local
 • ثابت های اعلان شده
 • ثابت های صحیح
 • عبارات ثابت
 • رشته های منبع
 • ثابت های نوعدار
 • ثابت های آرایه
 • ثابت های رکورد
 • ثابت های رویه ای
 • ثابت های اشاره گر
 • فصل۶
 • توابع و روال ها
 • اعلان روال ها و توابع
 • اعلان های روال
 • اعلان های تابع
 • قراردادهای فراخوانی
 • اعلان های واسط و forward
 • اعلان های بیرونی
 • اتصال به فایل های شیئی
 • وارد کردن توابع از کتابخانه ها
 • سربار گذاری توابع و روال ها
 • اعلان های محلی
 • روتین های تو در تو
 • پارامترها
 • معنا شناسی پارامتر
 • پارامترهای متغیر و مقداری
 • پارامترهای ثابت
 • پارامترهای بیرونی
 • پارامترهای بدون نوع
 • پارامترهای رشته ای
 • پارامترهای آرایه
 • پارامترهای آرایه باز
 • پارامترهای آرایه باز واریانت
 • پارامترهای پیش فرض
 • پارامترهای پیش فرض و روتین های سربار گذاری شده
 • پارامترهای پیش فرض در اعلان های interface , forward
 • فراخوانی روال ها و توابع
 • سازنده های آرایه باز
 • فصل ۷
 • کلاس ها و اشیاء
 • انواع کلاس
 • وارثت و دامنه
 • Tclass , tobject
 • سازگاری انواع کلاس
 • انواع شئ
 • میدان دید اعضای کلاس
 • اعضای Protected , private public
 • اعضای منتشر شده ( published)
 • اعضای Automated
 • اعلان های forwqrd و کلاس های وابسته متقابل
 • فیلدها
 • متدها
 • اعلان ها و پیاده سازی های متد
 • Inherited
 • Self
 • انقباد متد
 • متدهای استاتیک
 • متدذهای پویا و مجازی
 • مجازی در برابر پویا
 • تعریف مجدد در برابر مخفی سازی
 • متدهای مجرد
 • سربار گذاری متدها
 • سازنده ها
 • تخریب کننده ها
 • متدهای پیغام
 • پیاده سازی متدهای پیغام
 • توزیع پیغام
 • خاصیت ها
 • دسترسی خاصیت
 • خاصیت ها ی آرایه
 • تصریح کننده های اندیس
 • تصریح کننده های انباره
 • ابطال خاصیت ها و اعلان های مجدد
 • ارجاعات کلاس
 • انواع class- reference
 • سازنده ها و ارجاعات کلاس
 • عملگرهای کلاس
 • عملگر is
 • عملگر as
 • متدهای کلاسی
 • استثناها
 • چه زمانی از استثنا ها استفاده کنیم؟
 • دستور try…. Except
 • باز تولید استثناها
 • استثناهای تو در تو
 • دستور try… finally
 • کلاس ها و روتین های استثنای استاندارد
 • فصل ۸
 • روتین های استاندارد و I/o
 • ورودی و خروجی فایل
 • فایل های متنی
 • فایل های بدون نوع
 • گرداننده های ابزار فایل متنی
 • توابع ابزار
 • تابع open
 • تابع Inout
 • تابع fiush
 • تابع close
 • اداره کردن رشته های منتهی به تهی
 • رشته های کاراکتر پهن
 • روتین های استاندارد دیگر
 • فصل۹
 • بسته ها و کتابخانه ها
 • فراخوانی کتابخانه های قابل بارگذاری به طور پویا
 • بارگذاری استاتیک
 • بارگذاری دینامیک
 • نوشتن کتابخانه های قابل بارگذاری به طور پویا
 • شرط exports
 • کد مقدار دهی اولیه کتابخانه
 • متغیرهای سراسری در یک کتابخانه
 • کتابخانه ها و متغیرهای سیستم
 • استثناها و خطاهای زمان اجرا در کتابخانه ها
 • مدیر حافظه تسهیم شده (تنها برای ویندوز)
 • بسته ها
 • اعلان بسته ها و فایل های منبع
 • نام گذاری بسته ها
 • شرط requires
 • پرهیز از ارجاعات چرخشی به بسته ها
 • ارجاعات بسته تکراری
 • شرط contains
 • پرهیز از کد منبع زائد uses
 • کامپایل بسته ها
 • فایل های تولید شده
 • راهنماهای کامپایلر ویژه بسته
 • سوییچ های کامپایلر خط فرمان ویژه بسته
 • فصل ۱۰
 • واسطه های شئ
 • نوع های واسط
 • IInterface و وارثت
 • شناسایی واسط
 • قراردادهای فراخوانی برای واسط ها
 • خاصیت های واسط
 • اعلان های forward
 • پیاده سازی واسط ها
 • شروط وضوح متد
 • تغییر پیاده سازی های موروثی
 • پیاده سازی واسط ها به نیابت
 • نیابت دادن به یک خاصیت نوع کلاس
 • ارجاعات واسط
 • سازگاری برای تخصیص واسط
 • قالب بندی های واسط
 • جستار واسط
 • اشیاء اتوماسیون (تنها برای ویندوز)
 • نوع های واسط توزیع(تنها برای ویندوز)
 • متدهای واسط توزیع (تنها برای ویندوز)
 • خاصیت های واسط توزیع
 • دسترسی به اشیای اتوماسیون (تنها برای ویندوز)
 • ترکسی نوشتاری فراخوان متد شئ اتوماسیون
 • واسطهای دوگانه (تنها برای ویندوز)
 • فصل۱۱
 • مدیریت حافظه
 • مدیر حافظه (تنها برای ویندوز)
 • متغیرها
 • فرمت درونی داده ها
 • انواع صحیح
 • انواع کاراکتر
 • انواع بولی ( Boolean)
 • انواع شمارشی
 • انواع حقیقی
 • نوع Real 48
 • نوع  Single
 • نوع  Double
 • نوع Extehded
 • نوع comp
 • نوع Currency
 • انواع اشاره گر
 • انواع رشته کوتاه
 • انواع رشته بلند
 • انواع رشته پهن
 • انواع مجموعه
 • انواع آرایه استاتیک
 • انواع آرایه دینامیک
 • انواع رکورد
 • انواع فایل
 • انواع رویه ای
 • انواع کلاس
 • انواع ارجاع کلاس
 • انواع واریانت
 • فصل ۱۲
 • کنترل برنامه
 • پارامترها و نتایج تابع
 • ارسال پارامتر
 • قراردهای ذخیره سازی ثبات
 • نتایج تابع
 • فراخوان های متد
 • سازنده ها و تخریب کننده ها
 • روال های خروجی
 • فصل ۱۳
 • کد اسمبلر درون خطی
 • دستور asm
 • استفاده از ثبات
 • ترکیب نوشتاری دستور اسمبلر
 • برچسب ها
 • رمزالعمل های دستور
 • برآورد دستور العمل RET
 • برآورد پرش خودکار
 • فرامین اسمبلر
 • عملوندها
 • عبارت ها
 • تفاوت میان عبارات باسکال شیئی
 • و اسمبلر
 • عناصر عبارت
 • ثابت ها
 • ثباتها
 • سمیل ها
 • کلاس های عبارت
 • انواع عبارت
 • عملگرهای عبارت
 • توابع و روال های اسمبلر
 • گرامر پاسکال شیئی