my-sQL

در این پست آموزشی دانلود کتاب آموزشی راهنمای سریع استفاده از پایگاه داده MySQL به زبان فارسی را به اشتراک گذاشته ایم. این کتاب شامل ۹۶ صفحه و نویسنده آن جناب آقای حمزه خزایی می باشد و پایگاه داده MySQL را بخوبی و بصورت کامل آموزش داده است. سرفصل های این کتاب در ادامه مطلب موجود می باشد.

جهت دانلود کتاب آموزشی پایگاه داده MySQL به زبان فارسی به ادامه مطلب مراجعه نمایید

جهت مشاهده سرفصل کتاب آموزشی پایگاه داده MySQL کلیک نمایید

مروری بر پایگاه داده MySQL

۱-۱-سیستم مدیریت پایگاه داده MySQL

۱-۱-۱-ویژگیهای اصلی پایگاه داده MySQL

۱-۲-طرح توسعه MySQL

۱-۳-منابع اطلاعاتی MySQL         htty://lists.mysql.com

۱-۴-استانداردهای پشتیبانی شونده توسط MySQL

۱-۵-پایگاه داده MySQL و امکانات فارسی

نصب پایگاه داده  MySQL

۲-۱-اطلاعات کلی در مورد نصب

۲-۱-۱-سیستم عاملهای پشتیبانی شونده توسط MySQL

۲-۱-۲-چه توزیعی از MySQL برای نصب انتخاب شود.

۲-۲-نصب پایگاه داده MySQL در لینوکس

۲-۳-نصب پایگاه داده MySQL با استفاده از توزیع متن

۲-۳-۱-مشکلات اجرای mysql_install_db

آموزش MySQL

۳-۱-ارتباط و قطع ارتباط با کارساز

۳-۲-وارد کردن پرس و جوها

۳-۳- ایجاد و استفاده از پایگاه داده

۳-۳-۱-ایجاد و انتخاب پایگاه داده

۳-۳-۲-ایجاد جدول

۳-۳-۳-بار کردن داده به درون جدول

۳-۳-۴-بازیافت داده ها از جدول

۳-۴-دریافت اطلاعات در مورد پایگاه داده و جداول

۳-۴-۱-استفاده از mysql در Batch Mode

۳-۵-چندین مثال از پرس و جوهای رایج

استفاده از برنامه های MySQL

۱-۴-دید کلی از برنامه های MySQL

۴-۲- مشخص کردن گزینه های برنامه

مدیریت پایگاه داده

۵-۱-پیشگیری از حوادث بد و بازیافت

۵-۱-۱-پشتیبان گرفتن از پایگاه داده

۵-۲-محلی سازی و کاربردهای بین المللی از MySQL

۵-۲-۱-مجموعه نویسه استفاده شده برای داده و مرتب سازی

۵-۳-۱-اجرای چندین کارساز MySQL در یونیکس

ساختار زبان

۶-۱-متغیرهای حرفی

۶-۱-۱-رشته ها

۶-۱-۲- اعداد

۶-۱-۳- متغیرهای هگزا دسیمال

۶-۱-۴-متغیرهای بولین

۶-۱-۵-متغیرNULL

۶-۲-نام آلیاس، ستون، ایندکس، جدول و پایگاه داده

۶-۲-۱-صفات شناسه

۶-۳-متغیرهای کاربری

۶-۴-متغیرهای سیستمی

۶-۵-ساختار توضیحات(Comment)

۶-۶-کلمات رزرو شده در MySQL

پشتیبانی از مجموعه نویسه

۷-۱-مجموعه نویسه و تابع تطبیق

۷-۲-مجموعه نویسه و تابع تطبیق در MySQL

۷-۳-تعیین مجموعه نویسه و تابع تطبیق پیش فرض

۷-۳-۱-مجموعه نویسه و تابع تطبیق کارساز

۷-۳-۲-مجموعه نویسه و تابع تطبیق پایگاه داده

۷-۳-۳-مجموعه نویسه و تابع تطبیق جدول

۷-۳-۴- مجموعه نویسه و تابع تطبیق ستون

۷-۳-۵-چندین مثال از تنظیم مجموعه نویسه و تابع تطبیق

۷-۳-۶-مجموعه نویسه و تابع تطبیق ارتباط

۷-۳-۷-استفاده از COLLATE در عبارات SQL

۷-۴-عملگرهای موثر در پشتیبانی مجموعه نویسه

۷-۴-۱-رشته های نتیجه

۷-۴-۲-CONVERTO

۷-۴-۳-CASTO

۷-۴-۴-عبارت SHOW

۷-۵-پشتیبانی از یونی کد

۷-۶-UT برای فرا داده

۷-۷-مجموعه نویسه و توابع تطبیق پشتیبانی شونده توسط MySQL

انواع ستون

۸-۱-نظری به انواع ستون عددی

۸-۲-خلاصه ای از انواع داده ای زمان و تاریخ

۸-۳-خلاصه ای از انواع رشته ای

توابع و عملگرها

۹-۱-عملگرها

۹-۱-۱-اولویت عملگرها

۹-۱-۲-پرانتزها

۹-۱-۳-توابع و عملگرهای مقایسه

۹-۱-۴-عملگرهای منطقی

۹-۲-توابع رشته

۹-۳-توابع عدد

۹-۳-۱-عملگرهای حسابی

۹-۴-توابع تاریخ و زمان

ترکیب عبارات MySQL

۱۰-۱-عبارات دستکاری داده

۱۰-۱-۱-ساختار DELETE

۱۰-۱-۲-ساختار DO

۱۰-۱-۳-ساختارHANDLER

۱۰-۱-۴-ساختار INSERT

۱۰-۱-۵-ساختار LOAD DATA INFILE

۱۰-۱-۶-ساختار REPLACE

۱۰-۱-۷-ساختار SELECT

۱۰-۱-۸-ساختار Subquery

۱۰-۱-۱۰-ساختار UPDATE

۱۰-۲-عبارات تعریف داده

۱۰-۲-۱-ساختار ALTER DATABASE

۱۰-۲-۱- ساختار ALTER TABLE

۱۰-۲-۳- ساختار ALTER VIEW

۱۰-۲-۴-ساختار CREATE DATABASE

۱۰-۲-۵- ساختار CREATE TABLE

۱۰-۲-۶- ساختار CREATE VIEW

۱۰-۲-۷-ساختار DROP DATABASE

۱۰-۲-۸- ساختار DROP TABLE

۱۰-۲-۹- ساختار DROP VIEW