برنامه نویسی لیسپ Lisp

بعد از زبان فرترن زبان لیسپ یکی از قدیمی ترین زبانهاست که هنوز هم در حال استفاده است آنچه بیشتر قابل توجه است این است که آن هنوز جلودار تکنولوژی زبان های برنامه سازی می باشد. چیزهای جدیدی که همراه با لیسپ آمد از قبیل مدیریت اتوماتیک حافظه ، اعلان تایپ ، بستارها ( closure ) و غیره نوشتن هر برنامه ای را راحتر می کند. لیسپ برای توسعه پذیر بودن طراحی شده این یعنی به شما اجازه می دهد که اپراتورهای جدید خود را تعریف کنید. این کار شدنی است چرا که خود زبان لیسپ از توابع و ماکروها ، همانند برنامه های ما ساخته شده است. در این پست کتاب آموزش زبان برنامه نویسی لیسپ Lisp به زبان فارسی را جهت دانلود قرار داده ایم. این کتاب شامل ۳۱ صفحه و نویسنده آن جناب آقای علی زرگر می باشد. لیست سرفصل های این کتاب در ادامه مطلب نیز موجود می باشد.

جهت دانلود کتاب آموزش زبان برنامه نویسی لیسپ Lisp به زبان فارسی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

مباحث ذکر شده در کتاب آموزشی زبان برنامه نویسی لیسپ Lisp :

 • ابزارهای جدید در زبان برنامه نویسی لیسپ
 • تکنیک های جدید در زبان برنامه نویسی Lisp
 • یک رویکرد جدید درزبان برنامه نویسی لیسپ
 • فرم در زبان برنامه نویسی Lisp
 • ارزیابی درزبان برنامه نویسی لیسپ
 • داده ها در زبان برنامه نویسی Lisp
 • اپراتورهای لیست در زبان برنامه نویسی لیسپ
 • درستی در زبان برنامه نویسی Lisp
 • توابع در زبان برنامه نویسی لیسپ
 • بازگشتی در زبان برنامه نویسی Lisp
 • ورودی و خروجی در زبان برنامه نویسی لیسپ
 • متغیر ها در زبان برنامه نویسی Lisp
 • انتساب در زبان برنامه نویسی لیسپ
 • برنامه نویسی تابعی در زبان برنامه نویسی Lisp
 • تکرار در زبان برنامه نویسی لیسپ
 • توابع به عنوان اشیاء در زبان برنامه نویسی Lisp
 • LAMBDA چیست؟
 • نوع ها در زبان برنامه نویسی لیسپ