36 سورس کاربردی سی پلاس پلاس

دانلود 36 سورس کاربردی  سی پلاس پلاس برای کاربران محترم سورس باران باید بگم این سورس ها برای  دانشجویان رشته کامپیوتر  خیلی کاربرد دارد.

جهت دانلود و مشاهده لیست سورس ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

 • 1- برنامه ای که معدل n درس را محاسبه کند
 • 2- تابعی که ک م م و ب م م دو عدد را حساب کند
 • 3- برنامه ای که یک عدد را به توان یک عدد صحیح برساند
 • 4- اگر دایره ای به شعاع r داخل مربعی محصور باشد مساحت قسمت مابین دایره و مربع
 • 5- مجموع اعداد بخش پذیر بر 3 و 7 بین اعداد 20 تا 2000
 • 6- سه عدد دریافتی تشکیل مثلث متساوی الاضلاع میدهد
 • 7- محاسبه ب م م و ک م م دو عدد
 • 8- برنامه ای که عددی را دریافت کرده و مجموع ارقام و تعداد ارقام را چاپ کند
 • 9- مجموع سری …..+21/1-10/1+8/1-6/1+4/1-2/1+1-=s
 • 10- ضرب ماتریس 2
 • 11- چاپ معکوس ارایه
 • 12- مثلث خیام-پاسکال(نیوتن-پاسکال)
 • 13- برنامه ای بنویسید که یک عدد اعشاری مثل21/643 را خوانده ، وارون آن را بیابد . وارون این عدد 346/12 است
 • 14- برنامه ای بنویسید که عدد اعشاری را از ورودی خوانده ، هریک از قسمتهای صحیح و
 • اعشاری آن را به صورت یک عدد صحیح به خروجی ببرد . به عنوان مثال ، عدد
 • 42/13 به صورت دو عدد صحیح 13 و 42 به خروجی برود
 • 19- برنامه شمارش معکوس
 • 20- رشته ای را گرفته و معکوس آن را چاپ کند
 • 21- برنامه زیر مجموعه ها
 • 22- برنامه تبدیل سن به روز به سن به سال و ماه و هفته و روز
 • 23- برنامه نشانگر تاریخ و زمان
 • 24- برنامه ساختمان برای دریافت اسامی و نمرات یک دانشجو struct
 • 25- رشته ای را گرفته و آنرا چاپ کند
 • 26- یه رشته را گرفته و تعداد حروف کوچک آنرا حساب می کند
 • 27- باینری یک عدد را با استفاده از آرایه چاپ کند
 • 28- جمع 10 آرایه
 • 29- بیست عدد را گرفته و با تابع BoubleSort آن ها را مرتب کند
 • 30- چاپ جدول ضرب 10 در 10 و نمایش اعداد بخشپذیر بر 5 و 7 در این جدول
 • 31- ده عدد را گرفته و میانگین و معکوس آنها را از آخر به اول چاپ کند
 • 32- ضرب دو عدد بدون عمل ضرب
 • 33- نحوه قرار گرفتن 8 وزیر در صفحه شطرنج به طوری که همدیگر را نزنند
 • 34- میانگین اعداد اول کوچکتر از 100
 • 35- تعیین کامل بودن یک عدد
 • 36- محاسبه بزرگترین مقسوم علیه دو عدد