دانلود بخش سوم فیلم آموزشی سی شارپ ۲۰۱۲

دانلود بخش سوم فیلم آموزشی سی شارپ ۲۰۱۲

در ادامه فیلم های آموزشی C# اینبار بخش ۳ فیلم های مجموعه آموزشی سی شارپ ۲۰۱۲ و کلیپ شماره ۴ و ۵ یعنی فیلم آموزشی اینترفیس، اورراید و کلاس های استاتیک در سی شارپ ۲۰۱۲ را جهت دانلود قرار داده ایم. این فیلم آموزشی به زبان فارسی و همانند پست های قبلی C# 2012 مربوط به دوره مقدماتی این زبان در محیط Console Application می باشد که اینترفیس، اورراید و کلاس های استاتیک در سی شارپ ۲۰۱۲ را بخوبی و بطور کامل آموزش داده است. ان شالله آموزش های پیشرفته در محیط Windows Form Application نیز بعد از اتمام این دوره مقدماتی به اشتراک گذاشته خواهند شد.

بخش سوم فیلم آموزشی سی شارپ ۲۰۱۲

  • آموزش کار با اینترفیس در سی شارپ
  • آموزش کار با اورراید در سی شارپ
  • آموزش کار با کلاس های استاتیک در سی شارپ