کتاب آموزش طراحی و تحلیل الگوریتم ها

کتاب آموزش طراحی و تحلیل الگوریتم ها

باسلام. در این مطلب کتاب آموزش طراحی و تحلیل الگوریتم ها به زبان فارسی را از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران تقدیم حضورتان می نماییم. الگوریتم یا خوارزمی مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌ها است، که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. در علوم رایانه، یک الگوریتم را یک روال محاسباتی خوش‌تعریف می‌دانند، که مقدار یا مجموعه‌ای از مقادیر را به عنوان ورودی (Input) دریافت کرده و پس از طی چند گام محاسباتی، ورودی را به خروجی (Output) تبدیل می‌کند. بجز این، الگوریتم را ابزاری برای حل مسائل محاسباتی نیز تعریف کرده‌اند. ساخت و طراحی الگوریتم مناسب در مرکز فعالیت‌های برنامه‌سازی رایانه قرار دارد. یک برنامه رایانه‌ای، بیان یک یا چند الگوریتم با یک زبان برنامه‌نویسی است. این کتاب آموزشی طراحی الگوریتم به زبان فارسی و شامل 93 صفحه می باشد که توسط آقای علی نوراله تهیه شده است. همچنین سرفصل های این کتاب در ادامه مطلب موجود می باشد.

جهت دانلود کتاب آموزش طراحی و تحلیل الگوریتم ها و مشاهده لیست سرفصل ها به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

فهرست مطالب کتاب آموزش طراحی و تحلیل الگوریتم ها :

مروری بر روشهای مرتب سازی و پیچیدگی آنها در طراحی الگوریتم

مرتب سازی درجی در طراحی الگوریتم

الگوریتم مرتب سازی ادغامی در طراحی الگوریتم

مرتب سازی سریع در طراحی الگوریتم

مرتب سازی توده ای در طراحی الگوریتم

درخت پوشای مینیمم در طراحی الگوریتم

الگوریتم راشال در طراحی الگوریتم

الگوریتم پریم در طراحی الگوریتم

پیمایش و جستجوی گرافها در طراحی الگوریتم

جستجو و پیمایش عمقی در طراحی الگوریتم

جستجو و پیمایش ردیفی در طراحی الگوریتم

تحلیل الگوریتم ها در طراحی الگوریتم

نمادهای مجانبی در طراحی الگوریتم

تحلیل حالت متوسط الگوریتم در طراحی الگوریتم

روابط بازگشتی در طراحی الگوریتم

روابط بازگشتی درجه 1 در طراحی الگوریتم

روابط بازگشتی درجه 2 در طراحی الگوریتم

قضیه اصلی در طراحی الگوریتم

روض حریصانه در طراحی الگوریتم

مسئله کوله پشتی ساده یا کسری در طراحی الگوریتم

مسئله ادغام دودویی و بهینه فایلها در طراحی الگوریتم

کدینگ Huffman در طراحی الگوریتم

درخت پوشای مینیمم در طراحی الگوریتم

الگوریتم راشال در طراحی الگوریتم

الگوریتم Prim در طراحی الگوریتم

مقایسه الگوریتم Prim و Kruskal در طراحی الگوریتم

تعداد درخت های پوشای Kn در طراحی الگوریتم

کوتاه ترین مسیرهای هم مبدا در طراحی الگوریتم

انتخاب بهینه فعالیت ها در طراحی الگوریتم

روش تقسیم و حل در طراحی الگوریتم

محاسبه عنصر کمینه و پیشینه یک آرایه در طراحی الگوریتم

ضرب دو ماتریس به روش استارسن در طراحی الگوریتم

تعیین نزدیک ترین زوج نقاط در طراحی الگوریتم

تعیین نزدیک ترین زوج نقاط در فضای یک بعدی در طراحی الگوریتم

تعیین نزدیک ترین زوج نقاط در فضای دو بعدی در طراحی الگوریتم

تعاریف و الگوریتم های پایه در هندسه محاسباتی در طراحی الگوریتم

تولید پوشه محدب در طراحی الگوریتم

الگوریتم Graham در طراحی الگوریتم

الگوریتم Shamos در طراحی الگوریتم

روش برنامه سازی پویا در طراحی الگوریتم

مسئله کوله پشتی در طراحی الگوریتم

مسئله همه کوتاهترین مسیرها در طراحی الگوریتم

عدد کاتلان و مسائل وابسته در طراحی الگوریتم

ضرب زنجیره ای و بهینه ماتریس ها در طراحی الگوریتم

مثلث بندی بهینه چند ضلعی محدب در طراحی الگوریتم

طولانی ترین زیر دنباله مشترک در طراحی الگوریتم

فروشنده دوره گرد

روش عقبگرد در طراحی الگوریتم

مولد ترکیبات در طراحی الگوریتم

مسئله n وزیر در طراحی الگوریتم

تعیین نقاط روی محور ایکس ها از روی فواصل آنها در طراحی الگوریتم

روش انشعاب و تحدید در طراحی الگوریتم

جمع زیر مجموعه های یک مجموعه در طراحی الگوریتم

پیچیدگی محاسبات در طراحی الگوریتم

مسئله تا کردن خط کش در طراحی الگوریتم

مسئله افراز در طراحی الگوریتم

منابع و مراجع