دانلود رایگان فیلم آموزشی کریستال ریپورت Crystal Reports 2013

 

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت تمامی دوستان و همراهان همیشگی سایت آموزشی برنامه نویسی سورس باران. در این پست آموزشی قصد داریم فیلم آموزشی کریستال ریپورت Crystal Reports 2013 به زبان اصلی را جهت دانلود قرار دهیم. کاربران برنامه نویس بخوبی در جریان هستند که یکی از بهترین ابزار های گزارش گیری Crystal Reports می باشد. این فیلم آموزشی کریستال ریپورت محصول شرکت لیندا می باشد که کار با نسخه ۲۰۱۳ این ابزار گزارش گیری را بصورت کامل آموزش داده است. سطح این آموزش مقدماتی است که همچنین سرفصل های آن در اداه مطلب موجود می باشد.

جهت دانلود رایگان فیلم آموزشی کریستال ریپورت Crystal Reports 2013 ره ادامه مطلب مراجعه نمایید

سرفصل های دوره آموزشی کریستال ریپورت Crystal Reports 2013 :

 • ساخت گزارش
 • اتصال گزارش به منبع داده (Data Source)
 • اضافه کردن فیلد به گزارش
 • ایجاد بخش در گزارش
 • مرتب سازی، گروه بندی و خلاصه کردن داده ها
 • ساخت الگو برای طراحی گزارش های هم شکل
 • استفاده از قالب بندی برای فیلدهای تاریخ و سایر کنترلها
 • مدیریت عکس ها و طراحی اشیاء
 • طراحی و ساخت نمودار
 • انتخاب رکوردهای سفارشی
 • استفاده از فرمول ها و توابع
 • استفاده از subreport
 • دریافت خروجی از گزارش

Introduction
Welcome
Using the exercise files
۱٫ Getting to Know Crystal Reports 2013
Exploring the Crystal Reports user interface
Setting program options
Setting report options
Assigning report properties
Navigating within a report
Adding page numbers and printing
Changing page layout
Getting help in Crystal Reports 2013
۲٫ Creating a Report
Using the Standard Report Creation Wizard
Linking to a data source
Linking to a source with multiple tables
Adding fields to a report
Saving a report
۳٫ Managing Report Sections
Creating a section
Resizing a report section
Merging report sections
Managing section order
Hiding report sections
Creating multiple columns in a report
Deleting a section
۴٫ Sorting and Grouping Data
Sorting data
Defining a group
Grouping data based on dates and times
Reordering and deleting groups
Changing group options
Creating a summary
Defining statistical summaries
Creating a drill-down report
Sorting by group
۵٫ Formatting Reports and Report Elements
Applying a report template
Formatting a report control
Applying number formats to report controls
Applying formats to date fields
Resizing, aligning, and reordering objects
Managing images and drawing objects
Highlighting records
۶٫ Adding Charts to a Report
Introducing available chart types
Creating a chart
Creating a chart using the Group layout
Creating a chart using the Cross-Tab layout
Formatting chart elements
۷٫ Selecting Records in a Report
Selecting records within a single field
Selecting records using multiple fields
Creating selection rules using the OR operator
Selecting records based on dates
Selecting records using formulas
۸٫ Managing Reports Using Parameter Fields
Creating a parameter field by entering a list of values
Defining default parameter values
Defining multivalue parameter fields
Allowing dynamic parameters
Editing and deleting parameter fields
۹٫ Summarizing Data Using Formulas
Introducing the Formula Workshop
Using functions in formulas
Adding if-then logic to formulas
Adding case statements to formulas
Correcting formula errors
۱۰٫ Adding Subreports
Creating an unlinked subreport
Creating a linked subreport
Creating an on-demand subreport
Formatting subreports
۱۱٫ Summarizing Data Using Cross-Tabs
Using the Cross-Tab Report Creation Wizard
Adding a cross-tab to a report
Manipulating a cross-tab
Sorting cross-tab group values
Changing cross-tab summary operations
Adding a formula field to a cross-tab
Formatting a cross-tab
۱۲٫ Exporting Report Data
Exporting to Excel
Exporting a report to Word using an RTF file
Exporting a report to a CSV file
Exporting a report to a web file
Exporting a report to an XML file
Conclusion
Next steps