Telerik

در این پست از سایت سورس باران در ادامه اشتراک گذاری کامپوننت های برنامه نویسی اینبار دانلود Telerik Controls for .NET 2012 Q3 + 2013 Q1 + Q2 + Q3 کامپوننت های تلریک را به اشتراک گذاشته ایم. تمامی برنامه نویسان دات نت با محصولات شرکت Telerik آشنایی داشته و از آن ها استفاده می کنند که در این پست می توانید آن را به رایگان دانلود نمایید. همچنین توضیحات کامل در مورد محتویات این کامپوننت در ادامه مطلب موجود می باشد که می توانید بصورت جداگانه دانلود فرمایید.

جهت دانلود رایگان Telerik Controls for .NET 2012 Q3 + 2013 Q1 + Q2 + Q3 به ادامه مطلب مراجعه نمایید

لیست کامپوننت های نسخه ی ۲۰۱۲ Q3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:
JustMock_2012.3.1016_Dev.msi
JustTrace_2012.3.1017_DEV.msi
RadControls_for_Silverlight5_2012_3_1017_Dev.msi
RadControls_for_Windows8_XAML_2012_3_1016_Dev.msi
RadControls_for_WindowsPhone_2012_3_1016_DEV.msi
RadControls_for_WPF_2012_3_1017_Dev.msi
RadControls_WinForms_2012_3_1017_dev.msi
Telerik.Web.UI_2012_3_1016_Dev.msi
Telerik_Extensions_for_ASPNET_MVC_2012_3_1018_Commercial.msi
Telerik_OpenAccess_ORM_2012_3_1012_SDK.msi
Telerik_OpenAccess_ORM_2012_3_1012.msi
Telerik_Reporting_Q3_2012_v6_2_12_1017_Dev.msi

لیست کامپوننت های نسخه ی ۲۰۱۳ Q1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:
JustCode_2013.1.219_Dev.msi
JustMock_2013.1.220_Dev.msi
JustTrace_2013.1.220_DEV.msi
RadControls_For_ASPNET_AJAX_2013_1_220_NuGet_Dev.rar
RadControls_for_Silverlight5_2013_1_0220_Dev.msi
RadControls_for_Windows_8_HTML_2013_1_219_NuGet_Dev.rar
RadControls_for_Windows8_XAML_2013_1_219_Dev.msi
RadControls_for_Windows8_XAML_2013_1_219_NuGet_Dev.rar
RadControls_for_WindowsPhone7_2013_1_0219_DEV.msi
RadControls_for_WPF_2013_1_0220_Dev.msi
RadControls_for_WPF_Demos_2013_1_0220_Dev.msi
RadControls_WinForms_2013_1_220_dev.msi
Telerik.Web.UI.Demos_2013_1_220_Dev.msi
Telerik.Web.UI_2013_1_220_Dev.msi
Telerik.Web.UI_2013_1_220_Source.rar
Telerik_OpenAccess_ORM_2013_1_219.msi
Telerik_Reporting_Q1_2013_Dev.msi

لیست کامپوننت های نسخه ۲۰۱۳ Q2:
JustCode_2013.2.611_Dev.msi
RadControls_for_Silverlight5_2013_2_0611_Dev.msi
RadControls_for_Windows_8_HTML_2013_2_611_Dev.msi
RadControls_for_Windows8_XAML_2013_2_611_Dev.msi
RadControls_for_WindowsPhone7_2013_2_0612_DEV.msi
RadControls_for_WindowsPhone8_2013_2_0612_DEV.msi
RadControls_for_WPF_2013_2_0611_Dev.msi
RadControls_WinForms_2013_2_612_dev.msi
Telerik.Web.UI_2013_2_611_Dev.msi
Telerik_ASP_NET_Web_Parts_2013_2_611_for_SharePoint_2010_Dev.msi
Telerik_ASP_NET_Web_Parts_2013_2_611_for_SharePoint_2013_Dev.msi
Telerik_Extensions_for_ASPNET_MVC_2013_2_611_Commercial.msi
Telerik_Reporting_Q2_2013_Dev.msi
kendoui.aspnetmvc.2013.1.514.commercial.msi
kendoui.complete.2013.1.514.commercial
kendoui.dataviz.2013.1.514.commercial
kendoui.mobile.2013.1.514.commercial
kendoui.web.2013.1.514.commercial

لیست کامپوننت های نسخه ی ۲۰۱۳ Q3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:
JustCode_2013.3.1016_Dev.msi
JustDecompile_2013.3.1016.msi
JustDecompile_2013.3.1016.0.msi
JustMock_2013.3.1015_Dev.msi
JustTrace_2013.3.1015.0_Dev.msi
kendoui.aspnetmvc.2013.2.918.commercial.msi
kendoui.complete.2013.2.918.commercial.zip
kendoui.dataviz.2013.2.918.commercial.zip
kendoui.mobile.2013.2.918.commercial.zip
kendoui.web.2013.2.918.commercial.zip
RadControls_for_Silverlight5_2013_3_1016_Dev.msi
RadControls_for_Silverlight5_Demos_2013_3_1016_Dev.msi
RadControls_for_Windows_8_HTML_2013_3_1015_Dev.msi
RadControls_for_Windows_8_XAML_2013_2_716_Dev.msi
RadControls_for_Windows8_HTML_2013_2_716_Dev.msi
RadControls_for_Windows8_XAML_2013_3_1015_Dev.msi
RadControls_for_WindowsPhone7_2013_3_1016_DEV.msi
RadControls_for_WindowsPhone8_2013_3_1016_DEV.msi
RadControls_for_WPF_2013_3_1016_Dev.msi
RadControls_for_WPF_Demos_2013_3_1016_Dev.msi
RadControls_WinForms_2013_3_1016_dev.msi
Source Code.rar
Telerik.Testing.Framework.2013.1.911_Purchase.msi
Telerik.Web.UI_2013_3_1015_Demos_Dev.msi
Telerik.Web.UI_2013_3_1015_Dev.msi
Telerik.Windows8.Controls.Speech_2013_3_1016.zip
Telerik_ASP_NET_Web_Parts_2013_3_1015_for_SharePoint_2010_Dev.msi
Telerik_ASP_NET_Web_Parts_2013_3_1015_for_SharePoint_2013_Dev.msi
Telerik_Data_Storage_8.1_HTML_2013_3_1015.zip
Telerik_Data_Storage_8.1_XAML_2013_3_1015.zip
Telerik_Extensions_for_ASPNET_MVC_2013_2_611_Commercial.msi
Telerik_OpenAccess_ORM_2013_3_1014.msi
Telerik_Reporting_Q3_2013_Dev.msi
TelerikExtensionsForAspNetMvc_Manual_2013_2_611.zip

 

 

 نسخه ی ۲۰۱۲ Q3‏‏‏‏‏‏‏‏ – ۶۲۵ مگابایت

 دانلود بخش اول

 دانلود بخش دوم

 نسخه ی ۲۰۱۲ Q3 SP1‏‏‏‏‏‏‏‏ – ۸۲۴ مگابایت

 دانلود بخش اول

 دانلود بخش دوم

 نسخه ی ۲۰۱۲ Q3 SP2 ‏‏‏‏‏‏‏‏ – ۴۰۹ مگابایت

 دانلود بخش اول

 دانلود بخش دوم

 نسخه ی ۲۰۱۳ Q1 ‏‏‏‏‏‏‏‏ – ۸۷۵ مگابایت

 دانلود بخش اول

 دانلود بخش دوم

 نسخه ی ۲۰۱۳ Q1 SP1‏‏‏‏‏‏‏‏ – ۱۲۶۰ مگابایت

 دانلود بخش اول

 دانلود بخش دوم

 دانلود بخش سوم

 نسخه ی ۲۰۱۳ Q2‏‏‏‏‏‏‏‏ – ۷۲۴ مگابایت

 دانلود – بخش اول

 دانلود – بخش دوم

 دانلود – بخش سوم

 بخش تکمیلی نسخه ۲۰۱۳ Q2‏‏‏‏‏‏‏‏ – ۷۱۰ مگابایت

 دانلود – بخش اول

 دانلود – بخش دوم

 نسخه ی ۲۰۱۳ Q2 SP1‏‏‏‏‏‏‏‏ – ۷۹۶ مگابایت

 دانلود – بخش اول

 دانلود – بخش دوم

 دانلود – بخش سوم

 نسخه ی ۲۰۱۳ Q3‏‏‏‏‏‏‏‏ – ۱۸۵۰ مگابایت

 دانلود – بخش اول

 دانلود – بخش دوم

 دانلود – بخش سوم

 دانلود – بخش چهارم

پسورد : www.sourcebaran.com

منبع : سورس باران دات کام

سایت سازنده