فیلم آموزش ساخت اپلیکیشن های وب با Polymer.js و متریال دیزاین

فیلم آموزش ساخت اپلیکیشن های وب با Polymer.js و متریال دیزاین

در خدمت دوستان هستیم با فیلم آموزش ساخت اپلیکیشن های وب با Polymer.js و متریال دیزاین به زبان اصلی از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران. این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است و با نام Pluralsight Building a Web Application with Polymer.js and Material Design در اینترنت منتشر شده که در مدت زمان تقریبا 5 ساعت  ساخت اپلیکیشن های وب با Polymer.js و Material Design رو به شما آموزش می دهد. لیست سرفصل ها در ادامه مطلب، لطفا با ما همراه باشید…

آموزش ساخت اپلیکیشن های وب با Polymer.js و متریال دیزاین

 • مقدمه
 • کار با مثال ها: ساختار
 • معرفی
 • نصب و راه اندازی
 • نرم افزار Shell
 • اولین عنصر
 • آناتومی یک عنصر – Propertie
 • آناتومی یک عنصر – محاسبه Propertie
 • آناتومی یک عنصر – رویدادهای Tap
 • کار با مثال ها: استایل ها
 • آناتومی یک عنصر – CSS
 • قالب دهی
 • رنگ آمیزی
 • محدوده CSS
 • طراحی مواد
 • Routing
 • بارگذاری صفحه
 • احراز هویت
 • ورود به صفحه
 • فرایند Login
 • Profile
 • خواندن داده ها
 • اجزای Dropdown – تکرار الگو
 • به روز رسانی داده
 • صفحه فهرست اعضا
 • ایجاد داده
 • به روز رسانی داده
 • حذف آیتم
 • جستجو Element
 • رویدادهای سفارشی
 • استفاده مجدد
 • چت
 • معرفی
 • نمایش دوستان
 • چت صفحه
 • Socket.IO
 • به روز رسانی داده در زمان واقعی
 • عملکرد و بهینه سازی
 • caveats و منابع
 • سایه و سایه DOM
 • SEO

Building a Web Application with Polymer.js and Material Design

Introduction
3m 58s
Introduction
1m 26s
Our Application
1m 39s
Who This Course Is For
0m 53s
Working Example – Structure
16m 46s
Introduction
0m 30s
Setting Up
0m 51s
Installations
1m 11s
The Application Shell
1m 47s
Our First Element
3m 29s
Anatomy of an Element – Properties
4m 7s
Anatomy of an Element – Computed Properties
1m 8s
Anatomy of an Element – Tap Events
1m 25s
Anatomy of an Element – Insertion Points
1m 43s
Summary
0m 31s
Working Example – Styling
12m 23s
Overview
0m 19s
Anatomy of an Element – CSS
1m 4s
Theming
2m 55s
Coloring
5m 15s
CSS Scope
0m 55s
Material Design
1m 32s
Summary
0m 20s
Routing
9m 45s
Introduction
0m 18s
The Menu
3m 54s
Routing
2m 20s
Loading Pages
2m 34s
Summary
0m 37s
Authentication
13m 45s
Introduction
0m 21s
Simple Backend JSON Server
2m 46s
Simple Backend Security
2m 10s
Login Page
4m 24s
Login Process
3m 34s
Summary
0m 28s
Profile
14m 26s
Introduction
0m 18s
The Card Element – Template If
1m 50s
Reading the Data
3m 19s
Dropdown Element – Template Repeat
2m 43s
Dropdown Element – A Cooler Select Element
3m 24s
Updating the Data
2m 14s
Summary
0m 37s
Staff List Page
22m 32s
Introduction
0m 25s
Reading the Data
3m 1s
Creating the Data
4m 46s
Updating the Data
2m 45s
Delete Items
2m 1s
Search Element
3m 20s
Search Element – Custom Events
3m 17s
Search Element – Reuse
2m 20s
Summary
0m 34s
Chat
12m 22s
Introduction
0m 26s
Showing Friends
2m 43s
Chat Page
2m 33s
Socket.IO
2m 21s
Updating Data in Real-time
3m 32s
Summary
0m 44s
Performance and Optimization
12m 23s
Introduction
0m 23s
Vulcanization – The Problem
2m 32s
Vulcanization – The Solution
3m 3s
Gulp Tasks
1m 47s
Testing
4m 10s
Summary
0m 27s
Caveats and Resources
7m 39s
Introduction
0m 26s
Browser Compatibility
0m 59s
Shady and Shadow DOM
2m 49s
SEO0m 49s
Resources – Next Steps
1m 46s
Summary

دمو دوره