دانلود تمامی نسخه های وردپرس (همه نسخه های قبلی)

دانلود تمامی نسخه های وردپرس (همه نسخه های قبلی)

سلام دوستان. توی این مطلب براتون دانلود تمامی نسخه های وردپرس (همه نسخه های قبلی) به اشتراک گذاشتیم. شاید خیلی از دوستان بگن که خب تمامی نسخه های وردپرس به چه درد ما میخوره؟ یا نسخه های قدیمی چه کاربردی داره. ولی بارها و بارها پیش اومده که خود بنده هم بنا به مشکلاتی مجبور شدم به نسخه های قبلی وردپرس برگردم، یا بعضی وقتا پیش میاد شما وردپرستون رو آپدیت می کنید و می بینید که مشکل داره و در این حالته که باید برگردید به ورژن قبلی وردپرس. توی این مطلب آرشیوی از تمامی نسخه های وردپرس رو براتون قرار دادیم.

دانلود تمامی نسخه های وردپرس (همه نسخه های قبلی)

ورژندانلود
۴٫۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۷٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۷٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۷٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۷٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۷٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۶٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۶٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۶٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۶٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۶٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۶٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۵٫۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۵٫۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۵٫۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۵٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۵٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۵٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۵٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۵٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۵٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۴٫۱۰zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۴٫۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۴٫۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۴٫۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۴٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۴٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۴٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۴٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۴٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۴٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۳٫۱۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۳٫۱۰zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۳٫۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۳٫۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۳٫۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۳٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۳٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۳٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۳٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۳٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۳٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۱۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۱۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۱۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۱۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۱۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۱۰zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۱۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۱۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۱۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۱۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۱۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۱۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۱۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۱۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۱۰zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۱۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۱۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۱۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۱۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۱۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۱۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۱۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۱۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۱۰zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۴٫۰zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۱۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۱۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۱۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۱۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۱۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۱۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۱۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۱۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۱۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۱۰zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۲۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۲۰zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۱۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۱۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۱۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۱۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۱۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۱۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۱۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۱۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۱۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۱۰zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۲۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۲۰zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۱۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۱۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۱۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۱۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۱۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۱۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۱۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۱۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۱۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۱۰zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۶٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۵٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۵٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۴٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۴٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۳٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۳٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۳٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۲٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۱٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۱٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۱٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۱٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۰٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۰٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۰٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۳٫۰٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۰٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۰٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۳٫۰zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۲٫۹٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۲٫۹٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۲٫۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۲٫۸٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۲٫۸٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۲٫۸٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۲٫۸٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۲٫۸٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۲٫۸٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۲٫۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
۲٫۷٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۶٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۶٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۶٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۶٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۵٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۳٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۳٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۳٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۲٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۲٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۲٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۱٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۱٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۱٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۰٫۱۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۰٫۱۰zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۰٫۹zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۰٫۸zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۰٫۷zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۰٫۶zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۰٫۵zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۰٫۴zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۰٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۲٫۰zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۱٫۵٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۱٫۵٫۱٫۳zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۱٫۵٫۱٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۱٫۵٫۱٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۱٫۵٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۱٫۵-strayhornzip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۱٫۲٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۱٫۲٫۱zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۱٫۲-minguszip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۱٫۲-deltazip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۱٫۰٫۲-blakeyzip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۱٫۰٫۲zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۱٫۰٫۱-mileszip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۱٫۰-platinumzip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
۰٫۷۱-goldzip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)