کتاب آموزش اصول ساختمان داده هاReviewed by صابر بوستانی on Dec 15Rating: 5.0
کتاب آموزش اصول ساختمان داده ها

کتاب آموزش اصول ساختمان داده ها

باسلام. توی این مطلب از وب سایت سورس باران کتاب آموزش اصول ساختمان داده ها رو جهت دانلود قرار داده ایم. این کتاب الکترونیک با فرمت پی دی اف و شامل ۵۱۴ صفحه است که ساختمان داده ها رو بصورت کامل به شما عزیزن آموزش خواهد داد. سرفصل های کتاب در ادامه مطلب…

کتاب آموزش اصول ساختمان داده ها

 • فصل اول : معرفی و مرور سریع مطالب کتاب
 • مقدمه
 • اصطلاحات اصلی و سازماندهی ابتدایی داده ها
 • ساختمان داده ها
 • عملیات بر روی ساختمان داده ها
 • الگوریتم ها : پیچیدگی، توازن بین زمان اجرا و حافظه
 • مسائل حل شده
 • فصل دوم : مفاهیم مقدماتی
 • مقدمه
 • نمادگذاری ریاضی و تابع های کامپیوتری
 • نمایش الگوریتمی
 • دستورهای کنترلی
 • پیچیدگی الگوریتم ها
 • زیر الگوریتم ها
 • متغیرها و انواع داده ها
 • مساله های حل شده
 • مساله های تکمیلی
 • فصل سوم : پردازش رشته ها در ساختمان داده
 • مقدمه
 • اصطلاحات پایه های
 • ذخیره رشته ها
 • نوع داده کاراکتری
 • عملیات بر روی رشته ها
 • پردازش رشته
 • الگوریتم های تطبیق الگو
 • مساله های حل شده
 • مساله های تکمیلی
 • فصل چهارم : آرایه ها، رکوردها و اشاره گرها در ساختمان داده
 • مقدمه
 • آرایه های خطی
 • نمایش آرایه های خطی درحافظه
 • پیمایش آرایه های خطی
 • اضافه کردن و حذف کردن عنصر
 • مرتب کردن ، مرتب کردن حبابی
 • جستجو کردن ، جستجو خطی
 • جستجو دودویی
 • آرایه های چند بعدی
 • اشاره گرها، آرایه های نوع اشاره گر
 • رکوردها، ساختار های رکوردی
 • نمایش رکوردها در حافظه
 • آرایه های موازی
 • ماتریس ها
 • ماتریسهای خلوت
 • فصل پنجم : لیستهای پیوندی در ساختمان داده
 • مقدمه
 • لیستهای پیوندی
 • لیستهای پیوندی در حافظه
 • پیمایش یک لیست پیوندی
 • جستجو در لیست پیوندی
 • تخصیص حافظه، جمع آوری حافظه بلااستفاده
 • اضافه کردن گروه به یک لیست پیوندی
 • حذف گروه از یک لیست پیوندی
 • لیست های پیوندی دارای سرلیست
 • لیست های دوطرفه
 • فصل ششم : پشته ها، صف ها، زیر برنامه های بازگشتی در ساختمان داده
 • مقدمه
 • پشته ها
 • نمایش  پشته ها به کمک آرایه
 • عبارت های محاسباتی، نمادگذاری لهستانی
 • Quick sort – یک کاربرد از پشته
 • زیر برنامه ها بازگشتی
 • پرچم های هانوی
 • پیاده سازی زیربرنامه های بازگشتی به وسیله پشته ها
 • صفها
 • صف های دوسره
 • صفهای اولویت
 • فصل هفتم  درخت ها در ساختمان داده
 • مقدمه
 • درخت های دودویی
 • نمایش درختهای دودویی د رحافظه
 • پیمایش درخت های دودویی
 • الگوریتم های پیمایش به کمک پشته ها
 • الگوریتم های پیمایش به کمک پشته ها
 • سرگره ها، گره های نخ کشی شده
 • درختهای جستجوی دودویی
 • جستجو و وارد کردن یک عنصر در درختهای جستجو دودویی
 • حذف یک عنصر از یک درخت جستجوی دودویی
 • Heap – heapsort
 • طول مسیر، الگوریتم هافمن
 • درخت های عمومی
 • فصل هشتم گرافها و کاربردهای آن در ساختمان داده
 • مقدمه
 • چند اصطلاح نظریه گراف
 • نمایش ترتیبی گرافها، ماتریس مجاورت، ماتریس مسیر
 • الگوریتم وارشال، کوتاهترین مسیر
 • نمایش گراف با استفاده از لیست پیوندی
 • عملیات بر روی گراف ها
 • پیمایش یک گراف
 • مرتب سازی موضعی
 • فصل نهم : مرتب کردن و جستجو اطلاعات در ساختمان داده
 • مقدمه
 • مرتب کردن
 • مرتب کردن درجی
 • مرتب کردن انتخابی
 • ادغام کردن
 • مرتب کردن مبنایی
 • جستجو اطلاعات و اصلاح داده ها
 • درهم سازی
 • مساله های تکمیلی