فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه دهم

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه دهم

سلام دوستان. توی این مطلب از وب سایت آموزش برنامه نویسی و طراحی سایت سورس باران فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه دهم رو با تدریس مهندس سجاد آذربایجانی براتون جهت دانلود قرار داده ایم. لازم به ذکره که سورس این وب سایت هم در انتهای این دوره آموزشی به رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در این دوره یک وب سایت شخصی نمایشگاه مبل با زبان PHP رو با هم و گام به گام طراحی می کنیم که قالب این وب سایت با Html و Css و Jquery هست و مدیریت محتوا وب سایت نیز با PHP کد نویسی خواهد شد.

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه دهم

 • طراحی صفحه تنظیمات وبسایت و صفحه ارسال پست های ویژه در PHP
 • طراحی نگهدارنده قسمت تنظیمات اسلایدر در PHP
 • طراحی فرم ارسال اطلاعات برای تنظیمات اسلایدر در PHP
 • طراحی نگهدارنده قسمت تنظیمات تبلیغات پایینی در PHP
 • طراحی فرم ارسال اطلاعات برای تنظیمات تبلیغات پایینی در PHP
 • طراحی نگهدارنده قسمت تنظیمات تبلیغات بالایی در PHP
 • طراحی فرم ارسال اطلاعات برای تنظیمات تبلیغات بالایی در PHP
 • طراحی نگهدارنده قسمت تنظیمات منو بالایی در PHP
 • طراحی فرم ارسال اطلاعات برای تنظیمات منو بالایی در PHP
 • طراحی نگهدارنده قسمت ارسال پست های ویژه در PHP
 • طراحی فرم ارسال اطلاعات پست های ویژه در PHP
 • آغاز برنامه نویسی PHP

دمو دوره

لیست جلسات قبل دوره آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه ” اول و دوم ” (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه سوم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه چهارم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه پنجم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه ششم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه هفتم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه هشتم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه نهم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه دهم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه یازدهم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه دوازدهم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه سیزدهم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه چهاردهم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه پانزدهم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه شانزدهم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه هفدهم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه هجدهم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه نوزدهم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه بیستم(لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه بیست و یکم(لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه بیست و دوم(لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه بیست و سوم(لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه بیست و چهارم(لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه بیست و پنجم (لینک)

فیلم آموزش طراحی وب سایت نمایشگاه مبل با PHP- جلسه بیست و ششم (جلسه آخر) (لینک)