فیلم آموزش نصب، راه اندازی، کانفیگ Apache, MySQL, PHP

در یک پست اختصاصی دیگرسورس باران اینبار  فیلم آموزشی  نصب، راه اندازی و کانفیگ Apache, MySQL, PHP را جهت دانلود قرار داده ایم. این آموزش تصویری محصول شرکت لیندا می باشد که شما دوستان گرامی جهت دانلود و مشاهده سرفصل ها می توانید به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جهت دانلود آموزش تصویری نصب، راه اندازی، کانفیگ  Apache, MySQL, PHP به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

Introduction
Welcome
Understanding Apache, MySQL, and PHP
Using the exercise files
What’s new in this update

۱٫ Installing Separate Components on Windows

Installing Apache on Windows
Starting Apache from the command line
Installing PHP with Apache on Windows
Installing MySQL on Windows
Installing phpMyAdmin on Windows

۲٫ Installing Separate Components on Mac OS X

Activating Apache on Leopard and Snow Leopard
Activating Apache on Lion
Activating PHP on Mac OS X
Installing MySQL on Mac OS X
Setting the root user password
Installing phpMyAdmin on Mac OS X
Uninstalling MySQL on Mac OS X

۳٫ Installing WampServer on Windows

Installing WampServer
Managing WampServer
Defining directory aliases through WampServer
Changing software versions with WampServer add-ons

۴٫ Installing MAMP on Mac OS X

Installing MAMP
Configuring Apache and MySQL server ports
Managing MAMP

۵٫ Installing XAMPP

Installing XAMPP for Windows
Managing XAMPP for Windows
Managing MySQL security through XAMPP for Windows
Installing XAMPP for Mac OS X
Managing XAMPP for Mac OS X
Managing MySQL security through XAMPP

۶٫ Installing BitNami

Installing BitNami for Windows
Installing BitNami for Mac OS X

۷٫ Troubleshooting

Handling port conflicts with Skype on Windows

Handling other port conflicts on Windows

Detecting and handling port conflicts on Mac OS X

Configuring Apache to work with IPv6 on Windows 8