ای دی او دات نت

با سلام. در این پست آموزشی از سایت سورس باران در ادامه آموزشهای تصویری اینبار فیلم آموزشی برنامه نویسی ADO.NET را جهت دانلود قرار داده ایم. این فیلم آموزشی ADO.NET به زبان اصلی و محصول شرکت pluralsight می باشد. به عبارتی می توان اینطور بیان کرد که یکی از روش های ارتباط با پایگاه داده ای دی او دات نت می باشد و گرچه این روش هم اکنون تقریبا منسوخ شده است اما در دانشگاه های ایران همچنان تدریس می شود و دانشجویان به اجبار باید آن را فراگیرند. همچنین سرفصل های این آموزش در ادامه مطلب موجود می باشد و می توانید مشاهده نمایید.

جهت دانلود جدیدترین فیلم آموزشی ADO.NET به زبان اصلی و مشاهده سرفصل های آموزش به ادامه مطلب مراجعه نمایید

خلاصه سر فصل های مجموعه آموزشی ADO.NET :

 

 • اتصال به منبع داده ها با استفاده از ADO.NET
 • ارتباط با ASP.NET
 • راه اندازی و اتصال با WinForm
 • بررسی و مروری بر ADO.NET
 •   تنظیمات محیط کار
 •  درج، حذف، به روز رسانی داده ها از منبع داده ها
 • شناخت خطاها با ADO.NET
 • استفاده از SqlDataAdapter
 • پیگیری عملکرد سمت کلاینت
 • مدیریت همزمانی و تراکنش ها
 • ادغام اتصالات
 • استفاده از XML با ADO.NET
 • خطا موقت جابجایی با ADO.NET
 • ملاحظات عملکرد با ADO.NET
 • بازیابی داده از یک منبع داده
 • پیاده سازی لایه داده ها
 • اعمال تغییرات در ASP.NET
 • ورودی XML
 • خواندن XML
 • نوشتن XML
 • به روز رسانی با SqlDataAdapter
 • مدیریت Concurrency  و  Transactions
 • و…

    ADO.NET Overview
ADO.NET Overview
Setting Up Your Environment
Introduction
Download Database
Create Project
Connect to A Data Source Using ADO.NET
Introduction
Setup and Connecting with WinForm
Connecting with ASP.NET
SqlConnectionStringBuilder
Change ApplicationName
Conclusion
Retrieving Data from A Data Source
Introduction
Build SQL Statement
Implement Data Layer
WinForm Application
ASP.NET Application
Stored Procedure
Summary
Inserting, Deleting, Updating Data from A Data Source
Introduction
Prepare ExecuteNonQuery
Stored Procedure
Inserts With ExecuteNonQuery
Inserts With ExecuteScalar
Using Output Parameter
Using ReturnValue Parameter
Deletes With ExecuteNonQuery
Updates With ExecuteNonQuery
Apply Changes In ASP.NET
Summary
Understanding Errors with ADO.NET
Introduction
Catch SqlException Errors
Use RAISEERROR
Change ASP.NET Application
Summary
Using SqlDataAdapter
Introduction
Load A DataTable
Bind A DataTable
Update with SqlDataAdapter
Change ASP.NET Application
Summary
Client Side Performance Tracking
Introduction
Setup
RetrieveStatistics
Display All Statistics
Roundtrips
Summary
Managing Concurrency and Transactions
Introduction
Concurrency with WHERE clause
Concurrency with SqlDataAdapter
Concurrency with Timestamp
SqlTransaction
TransactionScope
Server Transactions
Summary
Connection Pooling
Introduction
SQL Profiler and Pooling
Performance Monitor and Pooling
Impact of Connection String on Pooling
Resolve a Connection Pooling Bug
Summary
Using XML with ADO.NET
Introduction
Writing XML
Reading XML
Summary
Transient Fault Handling with ADO.NET
Introduction
Setup
Demo
Summary
Performance Considerations with ADO.NET
Introduction
XML Input
MARS
Summary