شهادت حضرت علی (ع) بر تمامی مسلمانان جهان تسلیت باد

شهادت حضرت علی (ع) بر تمامی مسلمانان جهان تسلیت باد

میزند فرق علی٬ کعبه پلی روی بهشت
چه مراعات النظیریست
علی!
کعبه!!
بهشت!!!
شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) تسلیت باد
التماس دعا