فرار رسیدن ماه محرم تسلیت باد

ای اهل زمین عید گذشت و خبر از یار نیامد!عید علی هم رفت،ولی یار نیامد!آن شمع دل افروز شب تار نیامد!برزخم دل فاطمه غمخوار نیامد!چند روزدگر مانده که با ناله بگوییم؛ای اهل حرم میروعلمدار نیامد…

فرارسیدن ماه محرم را بر تمامی شیعیانان علی(علیه السلام)تسلیت عرض مینماییم