فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه بیست سوم

فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه بیست سوم

در این مطلب در خدمت شما هستیم با جلسه بیست و سوم فیلم آموزش رایگان طراحی وب سایت خبری با جوملا به زبان فارسی از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران.

آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه بیست و سوم

 • ادامه بخش استایل دهی به اسلایدر در جوملا

 • اعمل تغییرات بر روی ایتم های اسلایدر در جوملا


 

 

 

لیست جلسات قبل آموزش جوملا

 1. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه اول
 2. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه دوم
 3. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه سوم
 4. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه چهارم
 5. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه پنجم
 6. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه ششم
 7. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه هفتم
 8. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه هشتم
 9. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه نهم
 10. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه دهم
 11. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه یازدهم
 12. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه دوازدهم
 13. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه سیزدهم
 14. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه چهاردهم
 15. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه پانزدهم
 16. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه شانزدهم
 17. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه هفدهم
 18. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه هجدهم
 19. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه نوزدهم
 20. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه بیستم
 21. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه بیست و یکم
 22. فیلم آموزش طراحی وب سایت خبری با جوملا-جلسه بیست و دوم

پیشنهاد ویژه : فیلم آموزش صفر تا صد مدیریت جوملا