جدیدترین دوره آموزش برنامه نویسی جاوا به زبان فارسی – جلسه بیست و یکمReviewed by صابر بوستانی on Feb 27Rating: 4.0
جدیدترین دوره آموزش برنامه نویسی جاوا به زبان فارسی – جلسه بیست و یکم

جدیدترین دوره آموزش برنامه نویسی جاوا به زبان فارسی – جلسه بیست و یکم

سلام و عرض ادب. در این مطلب جدیدترین دوره آموزش برنامه نویسی جاوا به زبان فارسی – جلسه بیست و یکم رو از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران جهت دانلود قرار داده ایم. در جلسه بیستم و یکم دوره آموزش جاوا با کپسوله سازی و چندریختی در برنامه نویسی جاوا آشنا خواهید شد. سرفصل های این جلسه در ادامه مطلب ذکر شده و میتونید قبل از دانلود مشاهده نمایید…

آموزش برنامه نویسی جاوا به زبان فارسی – جلسه بیست و یکم

کپسوله سازی و چندریختی در جاوا

  • بیان مفاهیم موجود در شی گرایی
  • بررسی مفهوم کپسوله سازی و لزوم استفاده
  • پیاده سازی مفهوم کپسوله سازی
  • بررسی و بیان مفاهیم چندریختی
  • بررسی و بیان مفاهیم متغیرهای مرجع
  • پیاده سازی سلسله مراتب کلاسی و ایجاد متغیر های مرجع از ملاس های والد
  • نحوه انتساب نمونه های فرزند به متغیر های مرجع و فراخوانی متدها
  • دسترسی متغیرهای مرجع به متدهای موجود در کلاس های فرزند
  • فراخوانی متد متناسب با نوع شی ای که توسط متغیر مرجع به آن اشاره شده است

کپسوله سازی یکی از مفاهیم پایهای در برنامهنویسی شیگراست و به این معناست که، تمام خصوصیات یک کلاس را از دسترسیهای مستقیم خارج کلاسی در امان نگهداریم. اگر فیلدهای کلاسی به صورت عمومی باشند، در نتیجه هر شی خارج از کلاس میتواند آنها را تغییر دهد، به منظور حفظ امنیت خصوصیات، از کپسولهسازی استفاده میشود. چندریختی، نیز از دیگر مفاهیم در OOP میباشد که در آن میتوان یک شی را به فرمهای گوناگونی در برنامه مورد استفاده قرار داد.

از این مفهوم هنگامی استفاده میشود که یک کلاس از کلاسی دیگر ارث بری داشته باشد. در اینصورت میتوان متغیر مرجعی تعریف کرد که بتواند به تمام کلاس های فرزند اشاره داشته باشد و تعیین نوع آن و اینکه متدهای کدام کلاس را اجرا نماید به زمان اجرا موکول کرد.