آموزش کار با ثابت های برنامه نویسی GO

آموزش کار با ثابت های برنامه نویسی GO

در خدمت شما دوستان عزیر هستیم با آموزش برنامه نویسی Go – آموزش کار با ثابت های برنامه نویسی GO از وب سایت آموزشی سورس باران. در این جلسه با ثابت های برنامه نویسی GO آشنا خواهید شد. لطفا با ما همراه باشید…

ثابت های برنامه نویسی

ثابت ها متغیر هایی هستند که قابل تغییر نیستند این متغیر هاliterals هم نامیده میشوند. ثابت ها میتوانند ازهرنوع از داده های پایه مثل integer باشند.یک ثابت اعشاری،یک کاراکتر اعشاری یا یک ثایت رشته ای.این ها نمونه ای از ثابت ها بود. ثابت مثل یک متغیر معمولی رفتار میکند بجز اینکه مقدارش قابل تغییر نیست

 

ثابت های Integer در برنامه نویسی

یک ثابت Integer میتواند دهدهی،مبنای هشت یا مبنای 16 باشد. پیشوند 0x برای مبنای 16، 0 برای مبنای هشت به کار میرود یک ثابت صحیح همچنین میتوند دارای یک پسوند که ترکیبی از حرفU وL است، باشد.

این پسوند میتواند باحرف بزرگ یا حرف کوچک باشد نمونه ای از ثابت های integer

نمونه ای از انواع مختلف ثابت هایinteger

ثابت های اعشاری در برنامه نویسی

ثابت اعشاری دارای یک قسمتinteger یک نقطه دهدهی یک قسمت تابعی و یک قسمت تعریف کننده است.شما میتوانید نقاط اعشاری ثابت ها را در قالب فرم یا در قالب تعریفی نشان دهید زمان نمایش بوسله فرم دهدهی شما باید decimal point را انکلود کنید.زمانیکه از فرمexponential برای نشان دادن داده استفاده شود،شما باید قسمت صحیح ، قسمت کسری یا هردو را انکلود کنید. یک تعریف کننده امضا شده با حرف e یاE معرفی میشوند نمونه ای از مثال ها عبارتند از:

دنباله خروج

کاراکتر های معینی در زبان Go وجوددارند زمانیکه با یک “\” نوشته میشوند معنی خاصی میابند که برای مثال کاراکتر (\n) برای خط جدید و (\t).برای تب زدن استفاده میشود لیست زیر دنباله های خروج را نشان میدهند

دنباله های خروجمعنی
\\\ کاراکتر
\’‘کاراکتر
\”“کاراکتر
\??کاراکتر
\aهشدار
\bBackspace

و بقیه موارد

\fForm feed
\nخط جدید
\rCarriage retum
\tتب زدن افقی
\vتب زدن عمودی
\oooاعداد مینای هشت از صفر تا سه رقم
\xhh…اعداد مینای 16 یا تعدا ارقام از صفر و بیشتر

 

مثال زیر نمونه ای از استفاده از این کاراکتر هاست

خروجی کد بالا

ثابت های رشته ای در برنامه نویسی GO

ثابت های رشته ای که در (“”) قرار میگیرند،شامل کاراکتر هایی است که شبیه به کاراکتر های ثابت مثل:کاراکتر ساده،دنباله های خروج و کاراکتر های عمومی هستند شما میتوانید یک خط طولانی را به چند خط با استفاده از ثابت های رشته ای تبدیل کنید وآنها را با whitespace از هم جدا کنید نمونه ای از ثابت های رشته ای:

کلمه کلیدی Const در برنامه نویسی GO

شما میتوانید از پیشوند const برای تعریف ثابت ها بایک نوع مشخص استفاده کنید

مثال زیر با جزئیات بیشتر است
زمانی که کد بالا اجرا شود نتیجه زیر بدست می آید
لطفا جهت یادگیری بیشتر به این تمرین محدود نشید و تمرین های مشابه بیشتری را انجام دهید. موفق و پیروز باشید

 

لیست مطالب جلسه قبل برنامه نویسی Go

  1. آموزش برنامه نویسی Go – زبان برنامه نویسی گو چیست؟ آشنایی با زبان و محیط برنامه نویسی Go
  2. آموزش برنامه نویسی Go – ساختار برنامه نویسی GO
  3. آموزش برنامه نویسی Go – قواعد برنامه نویسی GO
  4. آموزش برنامه نویسی Go – انواع داده در برنامه نویسی GO
  5. آموزش برنامه نویسی Go – کار با متغیر های برنامه نویسی GO

 

پیشنهاد ویژه 1 : مقالات و کتاب های آموزشی برنامه نویسی GO

پیشنهاد ویژه 2 : فیلم های آموزشی زبان برنامه نویسی GO