فیلم آموزش جاوا اسکریپت مهندس رحمانی

فیلم آموزش جاوا اسکریپت مهندس رحمانی

در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با فیلم آموزش جاوا اسکریپت مهندس رحمانی از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران. در این دوره شما دوستان عزیز با جاوا اسکریپت بصورت کامل آشنا خواهید شد. لیست سرفصل+دمو در ادامه مطلب.

جاوا اسکریپت (JavaScript) چیست؟

جاوا اسکریپت زبان برنامه‌نویسی پویا و مبتنی بر شی (Object-based) است که هم سمت کاربر و هم سمت سرور، برای ایجاد تعمال با صفحات وب به کار می‌رود. جایی که HTML و CSS ساختار اولیه و ظاهر صفحات وب را تعیین می‌کنند، جاوا اسکریپت نحوه عملکرد صفحات وب را کنترل می‌کند. جاوا اسکریپت، تجربه کاربر را از صفحه وب با تبدیل آن از یک صفحه استاتیک به یک صفحه تعاملی بهبود می‌بخشد. بطور خلاصه، جاوا اسکریپت به صفحات وب رفتار می‌بخشد.

جاوا اسکریپت عمدتا برای برنامه‌های مبتنی بر وب و مرورگرهای وب مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما جاوا اسکریپت نیز فراتر از وب در نرم افزار، سرورها و کنترل‌های سخت افزاری استفاده می‌شود.

 

فیلم آموزش جاوا اسکریپت مهندس رحمانی

جلسه 1 آموزش جاوا اسکریپت

 • معرفی زبان های Server side و Client side
 • تاکید بر اینکه جاوااسکریپت امروزه هم Server side است هم Client side
 • معرفی Javascript و Node.js
 • معرفی محیط هایی که می توان در آن ها جاوا اسکریپت را اجرا کرد.
 • معرفی تابع alert در جاوا اسکریپت
 • معرفی تابع prompt در Javascript
 • معرفی تابع confirm در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 1

 

جلسه 2 آموزش جاوا اسکریپت

 • معرفی ویرایشگرهای ( IDEs ) مناسب برای برای جاوا اسکریپت
 • چگونه برای کد های جاوا اسکریپت کامنت یا comment بگذاریم
 • توضیح تابع print در جاوا اسکریپت
 • توصیف شی console و توابعی مثل console.log و console.dir
 •  شیوه پاک کردن cache یا کش در مرورگرهای firefox و chrome و internet explorer
 • توضیح اینکه جاوا اسکریپت یک زبان تابع محور است
 • آموزش ابتدایی استفاده از عملگرهای ریاضی در جاوا اسکریپت
 • آموزش ابتدایی تعریف متغیر در جاوا اسکریپت
 • آموزش استفاده ابتدایی از متغیرهای حاوی رشته و استفاده از عملگر جمع بین رشته ها
 • آموزش ابتدایی انواع متغیر های عددی و رشته ایی و boolean در جاوا اسکریپت
 • آموزش عملگر های && و || در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 2

 

جلسه 3 آموزش جاوا اسکریپت

 • توضیح مقدماتی توابع-function در جاوا اسکریپت
 • تاثیر عملگرهای مختلف بر متغیرهایی از انواع مختلف در جاوا اسکریپت
 • معرفی میدان دید متغیر های محلی و سراسری در جاوا اسکریپت
 • معرفی نام گذاری مقدماتی متغیرها در جاوا اسکریپت
 • معرفی کلمه کلیدی var در Javascript

 

لینک دانلود جلسه 3

 

جلسه 4 آموزش جاوا اسکریپت

 • معرفی مفهوم scoping در جاوا اسکریپت
 • معرفی متغیر local در function های جاوا اسکریپت
 • معرفی شیوه عملکرد متغیر global در javascript
 • معرفی flow control و شیوه عملکرد آن در جاوا اسکریپت.
 • معرفی دستور if در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 4

 

جلسه 5 آموزش جاوا اسکریپت

 • معرفی بیشتر جریان برنامه با ادامه مبحث شرط یا if در برنامه
 • معرفی if ها تو در تو یا nested if ها در جاوا اسکریپت
 • معرفی if های chained یا زنجیری در جاوا اسکریپت
 • چگونه توابعی در جاوااسکریپت بنویسیم که مقادیر شرطی یا true و false برگردانند.
 • چگونه از توابع شرطی در if ها استفاده کنیم.

 

لینک دانلود جلسه 5

 

جلسه 6 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش کار با حلقه while در جاوا اسکریپت
 • آموزش کار با حلقه do while در جاوا اسکریپت
 • آموزش کار با حلقه for در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 6

 

جلسه 7 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش انواع حلقه for در جاوا اسکریپت
 • آموزش دستورات continue و break در جاوا اسکریپت
 • آموزش سینتکس ها کوتاه مثل ++ یا =+
 • آموزش switch در javascript
 • آموزش default و case در switch در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 7

 

جلسه 8 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش break در switch در جاوا اسکریپت
 • آموزش انواع داده ها در JavaScript
 • آموزش null در جاوا اسکریپت
 • آموزش undefined در javascript
 • آموزش تفاوت === و == در جاوا اسکریپت
 • آموزش عواقب استفاده از عملگرهای نامتعارف در جاوا اسکریپت برای عملیات روی داده های با نوع های متفاوت

 

لینک دانلود جلسه 8

 

جلسه 9 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش کامل توابع یا function ها در جاواسکریپت
 • آموزش مقدماتی مسئله scope یا میدان دید در تابع ها و خارج آنها در جاوا اسکریپت
 • آموزش استفاده از کنترل جریان for در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 9

 

جلسه 10 آموزش جاوا اسکریپت

 • طرز دیگر اجرای دستورات در جاوا اسکریپت با کمک || و &&
 • شروع آموزش تفصیلی استفاده از توابع در javascript
 • آموزش نوشتن تابعی که بتواند یک عدد را به عنوان ورودی بگیرد و مجذور آن را در جاوا اسکریپت چاپ کند.
 • آموزش نوشتن تابعی که بتواند یک عدد را به توان عدد دیگری در جاوا اسکریپت برساند.
 • شروع آموزش Scope در javascript

 

لینک دانلود جلسه 10

 

جلسه 11 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش متغیر های local و global در جاوا اسکریپت
 • آموزش nested scope در جاوا اسکریپت
 • آموزش صف توابع در Java Script
 • استفاده از توابع به عنوان مقدار در Java Script

 

لینک دانلود جلسه 11

 

جلسه 12 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش مفهوم closure در جاوا اسکریپت
 • آموزش آرگومان های اختیاری در جاوا اسکریپت
 • تاکید بر مفهوم احتراز از کد تکراری در Java Script
 • تاکید بر دلیل اهمیت توابع بازگشتی در Java Script

 

لینک دانلود جلسه 12

 

جلسه 13 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش مفهوم توابع Recursive یا بازگشتی در javascript
 • آموزش مفهوم property در جاوا اسکریپت
 • آموزش خاصیت length برای رشته ها در جاوا اسکریپت
 • آموزش اضافه کردن یا دسترسی به اعضای یک شی در جاوا اسکریپت با استفاده از براکت یا عملگر نقطه
 • آموزش استفاده از عملگر in در جاوا اسکریپت
 • آموزش استفاده از نام متغیر برای دسترسی به اعضای یک شی یا آرایه در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 13

 

جلسه 14 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش استفاده از اشیا به عنوان مجموعه در جاوا اسکریپت
 • آموزش Mutabilty یا تساوی اشیا در javascript
 • آموزش استفاده از آرایه ها در جاوا اسکریپت
 • آموزش کار با متدها در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 14

 

جلسه 15 آموزش جاوا اسکریپت

 • توضیحات تکمیلی درباره method ها در جاوا اسکریپت
 • آموزش متد های push و pop و join در آرایه ها
 • آموزش متد های split و toUpperCase و toLoweCase در رشته ها در جاوا اسکریپت
 • آموزش کلاس Date در جاوا اسکریپت
 • آموزش متد های getFullYear و getMonth و getDate از کلاس Date در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 15

 

جلسه 16 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش تابع getTime در جاوا اسکریپت
 • مقایسه تاریخ ها در javascript
 • آموزش کار تابع getTimezoneOffset در جاوا اسکریپت
 • آموزش کار با کلمه کلیدی arguments در جاوا اسکریپت
 • آموزش کار کلاس Math در javascript
 • آموزش کار Enumrable بودن خصیصه ها در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 16

 

جلسه 17 آموزش جاوا اسکریپت

 • شروع آموزش Error handling یا مدیریت خطاها در Java Script
 • آموزش یکی از شیوه های استفاده از undefined در جاوا اسکریپت
 • آموزش throw در جاوا اسکریپت
 • آموزش catch در جاوااسکریپت
 • آموزش try در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 17

 

جلسه 18 آموزش جاوا اسکریپت

 • مرور مجدد مدیریت استثنا
 • آموزش ابتدایی در مورد شی گرایی در جاوا اسکریپت
 • آموزش فریمورک تست در جاوا اسکریپت
 • آموزش چگونگی نوشتن تست در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 18

 

جلسه 19 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش مهم تست خودکاردر جاوا اسکریپت
 • آموزش بیشتره شیوه انتقال متغیرها در توابع و متد های جاوا اسکریپت
 • شروع مبحث Higher order function ها یا توابع مرتبه بالا در جاوا اسکریپت
 • معرفی فریمورک تست mocha

 

لینک دانلود جلسه 19

 

جلسه 20 آموزش جاوا اسکریپت

 • تاکید مجدد بر اهمیت داشتن استراتژی تست
 • تاکید بر اصول مهندسی نرم افزار
 • آموزش Higher order functions در جاوا اسکریپت
 • آموزش تغییر عملکرد در جاوا اسکریپت
 • دلایل تفاوت جاوا اسکریپت با سایر زبان های برنامه نویسی

 

لینک دانلود جلسه 20

 

جلسه 21 آموزش جاوا اسکریپت

 • تمرین بیشتر تابع نویسی و نوشتن توابع نقیض در جاوا اسکریپت
 • تمرین بیشتر روی تغییر عملکرد یک مجموعه از توابع در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 21

 

جلسه 22 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش finally در جاوااسکریپت با طرح مجدد مثال جامع تر
 • تاکید مجدد بر دلیل اهمیت مدیریت استثنا با ذکر مثال های گوناگون

 

لینک دانلود جلسه 22

 

جلسه 23 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش ابتدایی اشیا در جاوا اسکریپت
 • معرفی نرم افزار های UML
 • معرفی نرم افزار bouml
 • معرفی نرم افزار softwareideas
 • معرفی نرم افزار ArgoUml وDia
 • معرفی نرم افزار  Visual Paradiagm

 

لینک دانلود جلسه 23

 

جلسه 24 آموزش جاوا اسکریپت

 • ادامه آموزش ابتدایی اشیا در جاوا اسکریپت
 • آموزش کار با عملگر new در جاوا اسکریپت
 • آشنایی با شی Error در جاوا اسکریپت
 • آشنایی با انواع شی گرایی prototypical و classical

 

لینک دانلود جلسه 24

 

جلسه 25 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش مفهوم this در جاوا اسکریپت
 • آموزش ابتدایی reduce function ها در جاوا اسکرپیت

 

لینک دانلود جلسه 25

 

جلسه 26 آموزش جاوا اسکریپت

 • ادامه مبحث Reduce function ها در جاوا اسکریپت
 • نوشتن و امتحان کردن تابع forEach در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 26

 

جلسه 27 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش operator functions در جاوا اسکریپت
 • آموزش Mapper در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 27

 

جلسه 28 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش Partial function در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 28

 

جلسه 29 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش صدا زدن توابع در جاوا اسکریپت
 • آموزش کامل call و apply و تفاوت آنها در جاوا اسکریپت
 • آموزش ترکیب توابع یا composition در جاوا اسکریپت
 • آموزش کامل شی گرایی در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 29

 

جلسه 30 آموزش جاوا اسکریپت

 • شروع آموزش شی گرایی در جاوا اسکریپت
 • آموزش this و new در جاوا اسکریپت
 • آموزش Prototype در جاوا اسکریپت
 • توضیح معماری جاوا اسکریپت در هنگام تعریف یک تابع در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 30

 

جلسه 31 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش private و public در جاوا اسکریپت
 • آموزش چگونگی ایجاد عضو private در جاوا اسکریپت
 • آموزش چگونگی ایجاد متد public در جاوا اسکریپت
 • آموزش چگونگی ایجاد constructor در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 31

 

جلسه 32 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش prototype در جاوا اسکریپت
 • آموزش سطوح خواص و متد ها و شیوه overwrite شدن آنها در جاوا اسکریپت
 • توضیح متد ها و خواص static در جاوا اسکریپت
 • توضیح بیشتر در مورد محتوای this در متدهای استاتیک و متد ها وابسته به prototype

 

لینک دانلود جلسه 32

 

جلسه 33 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش method binding و bind در جاوا اسکریپت
 • توضیح انواع معانی this در جاوا اسکریپت
 • توضیح متدهای hasOwnProperty و propertyIsEnnumerable در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 33

 

جلسه 34 آموزش جاوا اسکریپت

 • توضیح متدهای hasOwnProperty و propertyIsEnnumerable در جاوا اسکریپت
 • توضیح ساختن اشیا بصورت json در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 34

 

جلسه 35 آموزش جاوا اسکریپت

 • توضیح بیشتر متدهای hasOwnProperty و propertyIsEnnumerable در جاوا اسکریپت
 • ساخت تابع forEachIn برای گردش در اعضای یک شی در جاوا اسکریپت
 • توضیح ساخت dictionary ها در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 35

 

جلسه 36 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش بیشتر مفهوم prototype و نقش آن در ارث بری در جاوا اسکریپت
 • آموزش مفاهیم ابتدایی ارث بری در جاوا اسکریپت
 • آشنایی با مفهوم instanceof در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 36

 

جلسه 37 آموزش جاوا اسکریپت

 • آموزش شیوه clone کردن اشیا در جاوا اسکریپت
 • آموزش inheritence به شیوه prototypal در جاوا اسکریپت

 

لینک دانلود جلسه 36

به انتهای فیلم آموزش جاوا اسکریپت مهندس رحمانی رسیدیم. توجه داشته باشید که  شما دوستان عزیز برای حل تمرین های جاوا اسکریپت و آموزش بیشتر می توانید به این لینک مراجعه نمایید.

حتما بخوانید 1 : فیلم آموزش Html مهندس رحمانی

حتما بخوانید 2 : فیلم آموزش CSS مهندس رحمانی