کتاب آموزش برنامه نویسی ویژوال بیسیک جلد 1 و 2Reviewed by سامان الیاسی on Aug 19Rating: 5.0
کتاب آموزش برنامه نویسی ویژوال بیسیک جلد 1 و 2

کتاب آموزش برنامه نویسی ویژوال بیسیک جلد ۱ و ۲

توی این مطلب کتاب آموزش برنامه نویسی ویژوال بیسیک جلد ۱ و ۲ رو از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران جهت دانلود قرار دادیم.ویژوال بیسیک (VB) توسعه یافته زبان برنامه‌نویسی بیسیک می‌باشد. بیسیک توسط پروفسور جان کمنسی و توماس کرتز از کالج دارتموث برای نوشتن برنامه‌های ساده ایجاد شد. طراحی آن از اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز گردید. در برنامه‌نویسی تجاری، ویژوال بیسیک جز محبوب‌ترین‌ها است. بنابه آماری که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، ۵۶٪ از برنامه‌های تجاری با استفاده از این زبان تولید شده‌اند. کتاب حاضر به آموزش برنامه نویسی ویژوال بیسیک پیشرفته (جلد اول) می پردازد.

کتاب آموزش برنامه نویسی ویژوال بیسیک جلد ۱

واحدکار اول: توانایی پردازش درایوها، پوشه ها، فایلها و فایل های ترتیبی

 • مدل شئ File System Object) FSO)
 • نحوه ایجاد شئ از مدل شئ FSO
 • متدهای شئ FSO
 • واژه نامه
 • خلاصه مطالب
 • آزمون نظری
 • آزمون عملی

 

واحدکار دوم: توانایی دسترسی به فایلها و خواندن و نوشتن در آنها با روش تصادفی

 • نحوه باز کردن فایل ها با روش دسترسی تصادفی مستقیم
 • نحوه نوشتن داده ها در یک فایل با روش دستیابی تصادفی
 • نحوه خواندن داده ها از فایل با روش دستیابی تصادفی
 • نحوه ذخیره سازی و بازیابی داده ها به صورت رکورد
 • واژه نامه
 • خلاصه مطالب
 • آزمون نظری
 • آزمون عملی

 

واحدکار سوم: توانایی برنامه نویسی به روش شئ گرا

 • مفاهیم بنیادی در برنامه نویسی شی گرا
 • مفهوم کپسوله کردن Encapsulation
 • نحوه ایجاد یک کلاس
 • واژه نامه
 • خلاصه مطالب
 • آزمون نظری
 • آزمون عملی

 

واحدکار چهارم: توانایی خطایابی، خطازدایی و رفع اشکال برنامه ها

 • مدیریت خطاهای زمان اجرا به وسیله دستور On Error GoTo
 • نحوه خطایابی و خطازدایی برنامه ها
 • واژه نامه
 • خلاصه مطالب
 • آزمون نظری
 • آزمون عملی

 

واحدکار پنجم: توانایی استفاده از کنترلهای پیشرفته

 • کلیات
 • کنترل FlatScrollBar
 • کنترل ImageList
 • کنترل ImageCombo
 • کنترل RichTextBox
 • کنترل Slider
 • کنترل UpDown
 • کنترل CommonDialog
 • کنترل نمودار (MSChart)
 • کنترل نوار ابزار Toolbar
 • کنترل شبکه MSFlexGrid
 • واژه نامه
 • خلاصه مطالب
 • آزمون نظری
 • آزمون عملی
 • پاسخنامه
 • فهرست منابع

 

کتاب آموزش برنامه نویسی ویژوال بیسیک جلد ۲

واحدکار ششم: توانایی ارتباط و مدیریت با پایگاه داده ها و تهیه انواع گزارش

 • زبان (Structured Query Language) SQL
 • مدیریت پایگاه داده ها در ویژوالبیسیک
 • واژه نامه
 • خلاصه مطالب
 • آزمون نظری
 • آزمون عملی

 

واحدکار هفتم: توانایی ارتباط با نرم افزارهای Office رویه های API و تهیه برنامه نصب

 • کلیات
 • ارتباط ویژوالبیسیک با برنامه های Office
 • نحوه استفاده از رویه های API
 • نحوه ایجاد برنامه نصب یا Setup
 • واژه نامه
 • خلاصه مطالب
 • آزمون نظری
 • آزمون عملی

 

واحدکار هشتم: توانایی استفاده از محیط .Net Framework

 • کلیات
 • نحوه ایجاد پروژه در ویژوالبیسیک Net 2008
 • کلاس فرم
 • کنترل ها در ویژوالبیسیک Net
 • نحوه ایجاد و اضافه کردن فرم های جدید به پروژه
 • نحوه خطایابی، رفع خطا و مدیریت خطاها در ویژوالبیسیک Net
 • نحوه ایجاد و استفاده از آرایه ها
 • نحوه ایجاد و استفاده از ساختار یا ساختمان Structure
 • نحوه ایجاد و استفاده از نوع داده شمارشی
 • نحوه ایجاد و استفاده از مجموعه ها
 • نحوه اتصال به پایگاه های داده و دسترسی به داده
 • واژه نامه
 • خلاصه مطالب
 • آزمون نظری
 • آزمون عملی

 

واحدکار نهم: توانایی برنامه نویسی با زبان برنامه نویسی دلفی

 • نحوه اجرای زبان برنامه نویسی دلفی و ایجاد یک پروژه
 • ساختار واحد ( unit ) در زبان دلفی
 • انواع داده ها در زبان برنامه نویسی دلفی
 • دستورات شرطی در زبان برنامه نویسی دلفی
 •  دستورات حلقه در زبان برنامه نویسی دلفی
 • نحوه تعریف توابع در زبان برنامه نویسی دلفی
 • نحوه تعریف رویه ها در زبان برنامه نویسی دلفی
 • مدیریت خطا در زبان برنامه نویسی دلفی
 • نحوه ایجاد رابط های گرافیکی SDI و MDI
 • واژه نامه
 • خلاصه مطالب
 • آزمون نظری
 • آزمون عملی
 • ضمیمه ۱
 • ضمیمه ۲
 • پاسخنامه
 • منابع