آموزش برنامه نویسی بازی با یونیتی ۵ به زبان اصلی – بخش دهم

آموزش برنامه نویسی بازی با یونیتی ۵ به زبان اصلی – بخش دهم

توی این مطلب جلسه دهم از دوره آموزش برنامه نویسی بازی با یونیتی 5 رو براتون جهت دانلود قرار داده ایم. در این فیلم آموزشی شما دوستان عزیز به خوبی با مبحث بازی سازی آشنا خواهید شد.

 

سرفصل آموزش برنامه نویسی بازی با یونیتی ۵ به زبان اصلی – بخش دهم :

Lecture 146 – Using On collision Enter 2D
Lecture 147 – Getting All OCD About Damage
Lecture 148 – Renaming Scripts & Prefabs For Clarity
Lecture 149 – Game Object Get Component
Lecture 150 – About Unity’s Component Model
Lecture 151 – Coding Enemy Health & Damage
Lecture 152 – Zombie Damage
Lecture 153 – Using Time Delta Time
Lecture 154 – Add A UI Canvas & Slider
Lecture 155 – Use UI Slider Value
Lecture 156 – Add Simple UI
Lecture 157 – Passing Score Between Levels A
Lecture 158 – Passing Score Between Levels B
Lecture 159 – Passing Score Between Levels C
Lecture 160 – Tidying Up & Shipping
Lecture 161 – Add Funny Sounds
Lecture 162 – Install Your Upgraded Artwork
Lecture 163 – Kill Persistent GameObjects
Lecture 164 – If it Looks Like A Bug…
Lecture 165 – Colliders & Things
Lecture 166 – Section Wrap Up