آموزش دستورات شرطی در برنامه نویسی پایتون

آموزش دستورات شرطی در برنامه نویسی پایتون

در خدمت شما هستیم با آموزش دستورات شرطی در برنامه نویسی پایتون از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران. از دستورات شرطی در پایتون برای گرفتن تصمیمات مختلف و کنترل جریان برنامه در شرایط مختلف استفاده می شود. برای مقایسه دو مقدار عملگر های مختلفی در Python وجود دارد.

آموزش دستورات شرطی در برنامه نویسی پایتون

از عبارات شرطی در جاهای مختلفی مانند دستور if و حلقه های تکرار استفاده می شود.

آموزش دستور if در برنامه نویسی پایتون

این دستور توسط کلمه کلیدی if ساخته می شود:

دندانه گذاری در برنامه نویسی پایتون

دستور مورد نظر برای اجرا را می توانیم بعد از دستور if بیاوریم. و یا آن را در بلوک if قرار دهیم. (با استفاده از دندانه گذاری با Tab)

زبان های برنامه نویسی دیگر از آکولاد برای تعیین یک بلوک کد استفاده می کند:

دوستان عزیز توجه داشته باشید که کد زیر اشتباه است و منجر به خطا خواهد شد:

دستور elif در برنامه نویسی پایتون

دستور elif با کلمه کلیدی elif ساخته می شود. در واقع می گوید که اگر شرط قبلی درست نبود، این عبارت شرطی را بررسی کن!.

خروجی زیر را خواهیم داشت

C:\Users\My Name>python demo_if_elif.py

a and b are equal

در مثال بالا اگر شرط b > a برقرار نباشد، جریان برنامه به دست دستور elif افتاده و شرط a == b بررسی می شود.

دستور else در برنامه نویسی پایتون

اگر هیچ کدام از شرط های دستورات if و elif درست نباشد، بلوک کد مربوط به دستور else اجرا می شود:

در مثال بالا هیچ کدام از دو شرط b > a و a == b درست نیست و دستور بلوک else اجرا می شود.

شاید از خود بپرسید که پایتون چگونه میفهمد که کدام دستوررات جزو if هستند و کدام خارج از بدنه دستور if هستند؟ مثال زیر را ببینید.در مثال زیر دستوراتی که نسبت به if تو رفته تر هستند و قبل از آنها Space وجود دارد جزو if هستند:

شرط درون if در برنامه نویسی پایتون

میخواهم کمی در مورد شرط؛ که در دستور if از آنها سخن گفتیم صحبت کنیم. جدول زیر عملگر های محاسبه ای را به همراه مثال و توضیح نشان میدهد:

عملگرتوضیحمثال
عملگر های مقایسه ای پایتون
>بزرگتر ازif i > 5
<کوچکتر ازif i < 5
>=بزرگتر یا مساویif i >= 5
<=کوچکتر یا مساویif i <= 5
==مساویif i == 5
!=نا‌مساویif i != 5
isبرای اینکه بفهمیم دو متغیر به یک چیز اشاره میکنندif i is 5
inمقداری در یک مخزن باشدif 5 in [0,5]

عملگرهای منطقی و استفاده از آنها در دستور شرطی if

کلمات کلیدی and به معنی «و»، or به معنی «یا» و not به معنی «نقیض» یا «برعکس» یا «اینطور نباشد» نیز با شروط استفاده میشوند:

لیست جلسات قبل آموزش پایتون

  1. آموزش برنامه نویسی پایتون؛ شروع کار و ساخت اولین برنامه با پایتون
  2. متغیرها در برنامه نویسی پایتون
  3. کار با اعداد در برنامه نویسی پایتون
  4. آموزش کار با رشته ها در برنامه نویسی پایتون
  5. آموزش عملگرها در برنامه نویسی پایتون
  6. آموزش کار با Tuple در برنامه نویسی پایتون
  7. آموزش کار با Tuple در برنامه نویسی پایتون
  8. آموزش دیکشنری در برنامه نویسی پایتون