آموزش اعداد یا Numerics در ASP.Net Core

آموزش اعداد یا Numerics در ASP.Net Core

با جلسه سوم آموزش ASP.NET Core در خدمت شما هستیم. در این جلسه آموزش اعداد یا Numerics در ASP.Net Core را خواهیم داشت. در ادامه با ما همراه باشید…

اعداد یا Numerics در ASP.Net Core

ASP.NET Core از عددهای صحیح و اعداد اولیه با ممیز شناور استاندارد پشتیبانی می کند. .NET Core از نوع های زیر نیز پشتبانی می کند:

 • System.Numerics.BigInteger که نوعی از عدد صحیح است که کران بالا یا پایین ندارد.
 • System.Numerics.Complex نوعی است که بیانگر اعداد مختلط است.
 • مجموعه ای از نوع های برداری با قابلیت چند داده – یک دستورالعمل (SIMD) در فضای نام System.Numerics

 

اعداد صحیح در ASP.NET Core

ASP.NET Core از اعداد صحیح علامت دار و بدون علامت با طول 1 بایت تا 8-بایت پشتیبانی می کند. تمامی اعداد صحیح از نوع مقداری هستند. جدول زیر نوع اعداد صحیح و اندازه ی آن ها را نشان می دهد.

نوععلامت دار/ بدون علامتاندازه (بایت)مقدار کمینهمقدار پیشینه
Byteبدون علامت10255
Int16علامت دار2−32,76832,767
Int32علامت دار4−2,147,483,6482,147,483,647
Int64علامت دار8−9,223,372,036,854,775,8089,223,372,036,854,775,807
SByteعلامت دار1-128127
UInt16بدون علامت2065,535
UInt32بدون علامت404,294,967,295
UInt64بدون علامت8018,446,744,073,709,551,615

هر یک از نوع های صحیح از مجموعه ی استاندارد از عملگرهای محاسباتی، مقایسه ای، تساوی، تبدیل صریح و تبدیل ضمنی پشتیبانی می کنند. همچنین می توانید با استفاده از کلاس System.BitConverter با هر یک از بیت های موجود در یک مقدار صحیح کار کنید.

حتما بخوانید : پکیج آموزش پیشرفته ASP.NET Core + طراحی فروشگاه اینترنتی

Floating-point types در ASP.NET Core

ASP.NET Core از سه نوع اولیه ی ممیز شناور پشتیبانی می کند که می توانید آن ها را در جدول زیر مشاهده کنید.

نوعاندازه(بایت)مقدار کمینهمقدار پیشینه
Double8−1.79769313486232e3081.79769313486232e308
Single4−3.402823e383.402823e38
Decimal16−79,228,162,514,264,337,593,5 43,950,33579,228,162,514,264,337,593,543,9 50,335

1- هر یک از نوع های ممیز شناور از مجموعه ی استاندارد از عملگرهای محاسباتی، مقایسه ای، تساوی، تبدیل صریح و تبدیل ضمنی پشتیبانی می کنند.

2- همچنین می توانید با استفاده از کلاس BitConverter با هر یک از بیت های موجود در مقادیر مضاعف و منفرد کار کنید.

3- ساختار دهدهی برای کار با هر یک از بیت های یک مقدار دهدهی متدهای مخصوص به خود را دارد (Decimal.GetBits و Decimal.Decimal(Int32())). همچنین این ساختار جهت اجرای برخی از عملیات های ریاضی اضافی مجموعه ای از متدهای مخصوص به خود را در اختیار دارد.

 

BigInteger در ASP.NET Core

 • System.Numerics.BigInteger نوع تغییر ناپذیری است که بیانگر یک عدد صحیح دلخواه است و مقدار آن از نظر تئوریک هیچ حد بالا یا پایینی ندارد.
 • متدهای نوع BigInteger تا حد زیادی به موازات متدهای نوع صحیح هستند.

 

Complex در ASP.NET Core

 • نوع System.Numerics.Complex بیانگر یک عدد مختلط است. اعداد مختلط به اعدادی گفته می شود که یک بخش حقیقی و یک بخش موهومی دارند.
 • این نوع عددی از مجموعه ی استاندارد از عملگرهای محاسباتی، مقایسه ای، تساوی، تبدیل صریح و تبدیل ضمنی، همچنین متدهای ریاضی، جبری و مثلثاتی پشتیبانی می کند.

 

SIMD در ASP.NET Core

 • در .NET Core فضای نام عددی شامل مجموعه ای از نوع های برداری با قابلیت SIMD است.
 • با کمک SIMD می توان برخی از عملیات ها را در سطح سخت افزاری موازی کرد و عملکرد برنامه های ریاضی، علمی و گرافیکی که محاسبات را بر روی بردارها انجام می دهند را بهبود بخشید.
 • نوع های برداری با قابلیت SIMD در .NET Core شامل موارد زیر هستند:
  • نوع های System.Numerics.Vector2 ، System.Numerics.Vector3 و System.Numerics.Vector4 که به ترتیب بردارهای 2، 3 و 4 بعدی از نوع منفرد هستند.
  • ساختار برداری که با کمک آن می توانید بردار نوع اعداد اولیه را ایجاد کنید. نوع اعداد اولیه شامل تمامی انواع عددی موجود در فضای نام سیستم هستند، به استثنای نوع دهدهی.
  • دو نوع ماتریس، System.Numerics.Matrix3×2 و System.Numerics.Matrix4×4 که به ترتیب بیانگر یک ماتریس 3×2 و 4×4 هستند.
  • نوع System.Numerics.Plane و نوع System.Numerics.Quaternion که به ترتیب بیانگر یک صفحه ی سه بعدی و برداری که در کد گذاری چرخش های فیزیکی سه بعدی کاربرد دارد، هستند.