آموزش Html؛ آموزش کار با قالب بندی متن در Html

آموزش Html؛ آموزش کار با قالب بندی متن در Html

در این مطلب در جلسه چهارم با آموزش Html؛ آموزش کار با قالب بندی متن در Html در خدمت شما هستیم. لطفا با ما همراه باشید…

آموزش قالب بندی متن در Html

چند مورد ساده را در زیر مشاهده می نمایید

خروجی به شکل زیر هست

This text is bold

This text is italic

This is subscript and superscript

در مطلب آموزشی قبل در مورد خصوصیت پاراگراف و استایل در HTML توضیح کامل دادیم. زبان HTML همچنین عناصر خاصی برای تعریف متن با معنای مشخص دارد. این زبان از عناصری مانند <b> و <i> برای قالب بندی خروجی مانند متن bold (برجسته) یا ایتالیک استفاده می‌کند. عناصر قالب بندی برای نمایش انواع خاصی از متن طراحی شده‌اند. در ادامه چند نوع از آن‌ها را مشاهده می‌کنید:

 • <b>: برجسته کردن متن

 • <strong>: متن مهم

 • <i>: متن ایتالیک

 • <em>: تاکید بر متن

 • <mark>: متن علامت گذاری شده

 • <small>: متن کوچک

 • <del>: متن پاک شده

 • <ins>: متن وارد شده

 • <sub>: متن زیر

 • <sup>: متن رو

 

عنصر <b> و عنصر <strong> در HTML

عنصر <b> متن را بدون هیچ‌گونه اهمیت یا تاکید بیشتر، پررنگ و برجسته می‌کند

پیش نمایش

 

عنصر <strong> به متن قدرت داده و اهمیت معنایی به آن می‌بخشد

پیش نمایش

 

عناصر <i> و <em> در HTML

عنصر <i> در HTML متن را بدون اختصاص هرگونه اهمیت بیشتر به حالت ایتالیک تبدیل می‌کند:

پیش نمایش

 

عنصر <em> در HTML بدون اختصاص اهمیت معنایی، متن را به صورت تاکیدی تبدیل می‌کند

پیش نمایش

به یاد داشته باشید که مرورگرها متن <strong> را به صورت <b> و متن <em> را به صورت <i> نمایش می‌دهند. البته در معنای این تگ‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد. تگ‌های <b> و <i> متن برجسته و ایتالیک را تعریف می‌کنند اما تگ‌ها <strong> و <em> به معنای مهم بودن متن است.

 

عنصر <small> در HTML

عنصر <small> در HTML کوچک‌تر بودن متن را در یک سند HTML تعریف می‌کند

پیش نمایش

 

عنصر <mark> در HTML

عنصر <mark> در HTML متن نشانه‌گذاری شده و هایلایت شده را تعریف می‌کند

پیش نمایش

 

عنصر <del> در HTML

عنصر <del> در HTML متن پاک شده یا حذف شده را مشخص می‌کند

پیش نمایش

 

عنصر <ins> در HTM

عنصر <ins> در HTML متن وارد شده یا افزوده شده را مشخص می‌کند

پیش نمایش

عنصر <sub> در HTML

عنصر <sub> در HTML متن در زیر خط قرار گرفته را مشخص می‌کند

پیش نمایش

 

عنصر <sup> در HTML

عنصر <sup> در HTML متن بالاتر از خط قرار گرفته را مشخص می‌کند

پیش نمایش

 

در انتهای این جلسه حود را بیازمایید

تمرین1 تمرین2 تمرین3 تمرین4 تمرین5

 

لیست جلسات قبل آموزش Html

 1. آموزش اصول اولیه و عناصر HTML
 2. آموزش کار با خصوصیات(Attribute) و عناوین(Heading) در Html
 3. آموزش کار با پاراگراف و استایل در Html
 4. آموزش کار با قالب بندی متن در Html
 5. آموزش کار با کامنت در HTML
 6. آموزش کار با کامنت در HTML
 7. آموزش کار با رنگ ها در HTML
 8. آموزش کار با تصاویر در HTML
 9. آموزش کار با لینک در HTML
 10. آموزش کار با جدول در HTML
 11. آموزش کار با لیست ها در HTML
 12. آموزش کار با عناصر Block و Inline در HTML
 13. آموزش کار با عنصر Class در HTML
 14. آموزش Html؛ آموزش iframe در HTML
 15. آموزش Html؛ آموزش جاوا اسکریپت در HTML
 16. آموزش کار با عنصر Head در HTML
 17. آموزش Layout در HTML
 18. آموزش طراحی سایت ریسپانسیو در HTML
 19. آموزش عناصر کد کامپیوتر در HTML
 20. آموزش موجودیت (Entities) در HTML
 21. آموزش نمادها (Symbols) در HTML
 22. آموزش کار با Character (کاراکترهای رزرو شده) در HTML
 23. آموزش رمزگذاری URL در HTML
 24. آموزش کامل کار با فرم ها در HTML
 25. آموزش انواع ورودی (Input) در HTML
 26. آموزش خصوصیات ورودی در HTML

حتما بخوانید 1 : فیلم آموزش رایگان Html مهندس رحمانی

حتما بخوانید 1 : فیلم آموزش رایگان CSS مهندس رحمانی