فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 11

فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 11

با فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 11 از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران در خدمت شما هستیم.

آموزش ساخت کتاب اندروید با Basic4Android-جلسه 11

 • کدنویسی بخش تنظیمات متن در بیسیک فور اندروید
 • ارتباط با دیتابیس و خواندن تنظیمات قبلی در بیسیک فور اندروید
 • هماهنگ کردن متن نمونه ، همراه با تغییر تنظیمات بصورت لحظه ای در بیسیک فور اندروید

 

لیست جلسات قبل دوره آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید

 1. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۱
 2. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۲
 3. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۳
 4. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۴
 5. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 5
 6. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۶
 7. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 7
 8. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 8
 9. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 9
 10. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 10