فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 13

فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 13

با فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 13 از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران در خدمت شما هستیم.

آموزش ساخت کتاب اندروید با Basic4Android-جلسه 13

 • پیاده سازی بخش جستجوی مطالب در بیسیک فور اندروید
 • طراحی لایوت جستجو در بیسیک فور اندروید
 • طراحی دکمه ها در فتوشاپ
 • در نظر گرفتن امکان جستجو در عناوین و مطالب در بیسیک فور اندروید
 • جستجو در دیتابیس در بیسیک فور اندروید
 • سلکت کردن نتایج مرتبط و نمایش نتایج در بیسیک فوراندروید

لیست جلسات قبل دوره آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید

 1. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۱
 2. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۲
 3. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۳
 4. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۴
 5. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 5
 6. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۶
 7. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 7
 8. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 8
 9. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 9
 10. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 10
 11. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 11
 12. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 12