فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 12

فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 12

با فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 12 از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران در خدمت شما هستیم.

آموزش ساخت کتاب اندروید با Basic4Android-جلسه 12

 • تکمیل بخش تنظیمات متن در بیسیک فور اندروید
 • ذخیره تنظیمات مورد نظر کاربر در دیتابیس در صورت تایید در بیسیک فور اندروید
 • اعمال تنظیمات ذخیره شده در دیتابیس به متن کتاب هنگام بارگذاری در بیسیک فور اندروید

شاید برایتان جذاب باشد : آموزش متنی برنامه نویسی کاتلین

لیست جلسات قبل دوره آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید

 1. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۱
 2. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۲
 3. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۳
 4. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۴
 5. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 5
 6. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه ۶
 7. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 7
 8. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 8
 9. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 9
 10. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 10
 11. فیلم آموزش ساخت کتاب با بیسیک فور اندروید-جلسه 11